Liikenteenohjaaja toimii tapahtumien keskipisteessä

Liikenteenohjaaja vastaa liikennöinnistä sekä liikennöinnin ja ratatyön yhteensovittamisesta valtion rataverkolla. Liikenteenohjaaja myös tiedottaa matkustajille junaliikenteen poikkeustilanteista kuulutuksien ja asemien näyttötaulujen avulla. Liikenteenohjaajan työvälineitä ovat liikenteenohjaus- ja matkustajainformaatiojärjestelmät. Hänen on myös hallittava junaliikenteen turvalaitteiden käyttö sekä liikennöintiä ja ratatyötä koskevat määräykset. Erityispiirteensä työhön tuo rataverkon laajuus ja liikenteen hallinta koko rataverkon läpi.

Liikenteenohjaajan työssä korostuvat asiakaslähtöinen ajattelu sekä hyvät yhteistyö- ja viestintätaidot. Liikenteenohjaajan on pystyttävä tekemään nopeasti itsenäisiä ja harkittuja ratkaisuja sekä sopimaan yhteistyökumppaneidensa kanssa liikenteen sujumisesta. Häneltä vaaditaan myös hyvää stressinsietoa ja vahvaa turvallisuusasennetta. Liikenteenohjaus on vuorotyötä, jota tehdään kellon ympäri kaikkina viikonpäivinä.

Tavoitteet

Koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot ja valmiudet työskennellä liikenteenohjauksessa. Liikenteenohjaajan tulee tuntea työhönsä kohdistuvat liikenneturvallisuusmääräykset ja osata käyttää niitä tehtävien edellyttämällä tavalla.

Sisältö

Koulutusohjelma antaa tehtäväkohtaisen pätevyyden liikenteenohjaukseen. Koulutusohjelmaan sisältyy seuraavat moduulit:

  • perustiedot rautatiejärjestelmästä
  • liikenteenohjauksen perustiedot
  • liikenteenohjaus
  • osaamisen varmistaminen

Liikenteenohjaajan koulutus kestää noin 7 kuukautta. Koulutus toteutetaan monimuoto-ohjelmana, joka sisältää perehdytystä, teoriaopetusta ja käytännön työnopastusta. Koulutuspaikkoina toimivat Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n toimitilat Kouvolan Kasarminmäellä ja eri paikkakuntien ohjauspalvelukeskukset. Koulutus edellyttää teoriaopintojen ja näyttökokeiden hyväksyttyä suorittamista koulutuksen aikana. Koulutuksesta valmistuneille haetaan kelpoisuuskirja, jonka jälkeen he voivat toimia itsenäisesti liikenteenohjaajan tehtävässä.

Tarkempia lisätietoja koulutuksesta saat asiantuntijoiltamme.

 

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi
Luotettava Kumpaani -logo_verkkosivuille.jpg
kiwa certivied iso 9001