Perusteet rautatiejärjestelmästä (Pera)

Kohderyhmä

Koulutus toimii johdatuksena rautatiejärjestelmiin kaikille rautatieympäristössä työskenteleville. Koulutus on ennakkovaatimuksena kaikkiin Liikenneviraston suunnattuihin pätevyyskoulutuksiin osallistuville. Koulutus sisältyy Liikenteenohjaus valtion rataverkolla -koulutusohjelmaan.

Lisäksi koulutusta edellytetään rakennuttajakonsulteilta, valvojilta, rataisännöitsijöiltä sekä RTJJ:n operatiivisesta toiminnasta valtion rataverkolla vastaavilta virkamiehiltä. Edellä mainitut voivat korvata koulutuksen vähintään viiden (5) vuoden monipuolisella työkokemuksella rautatiejärjestelmään liittyvistä töistä.

Koulutus on peruskoulutus ratatekniikasta, sen perusteista ja terminologiasta. Koulutuksessa käsitellään yleisellä tasolla radanrakennuksen ja kunnossapidon menetelmiä ja tarpeita sekä esitellään ratatekniikan ohjeistusta, ja mistä se on löydettävissä.

Koulutus soveltuu myös yksityisraiteen kunnossapidon suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavalle henkilöstölle.

Sisältö

Koulutusohjelma antaa siihen osallistuvalle perustietoa rautatiejärjestelmästä ja toimii yleistietoa antavana koulutuksena rautatiealalla toimiville.

Koulutuksen kesto

3 päivää (2 teoriapäivää + 1 pv käytännön työympäristöön tutustuminen ns. maastopäivä)

Ennakkovaatimukset

Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva).

Tarkempia tietoja koulutuksesta saat asiantuntijoiltamme.

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi