Perusteet rautatiejärjestelmästä

Koulutus toimii johdatuksena rautatiejärjestelmiin kaikille rautatieympäristössä työskenteleville. Koulutus on ennakkovaatimuksena kaikkiin Väyläviraston suunnattuihin pätevyyskoulutuksiin osallistuville.
 
Lisäksi koulutusta edellytetään rakennuttajakonsulteilta, valvojilta, rataisännöitsijöiltä sekä RTJJ:n operatiivisesta toiminnasta valtion rataverkolla vastaavilta virkamiehiltä. Edellä mainitut voivat korvata koulutuksen vähintään viiden (5) vuoden monipuolisella työkokemuksella rautatiejärjestelmään liittyvistä töistä.

Koulutus on peruskoulutus ratatekniikasta, sen perusteista ja terminologiasta. Koulutuksessa käsitellään yleisellä tasolla radanrakennuksen ja kunnossapidon menetelmiä ja tarpeita sekä esitellään ratatekniikan ohjeistusta, ja mistä se on löydettävissä.

Koulutus soveltuu myös yksityisraiteen kunnossapidon suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavalle henkilöstölle.

Sisältö

Koulutuksessa käsitellään seuraavia aiheita:

  • perustiedot ratatekniikasta ja käsitteistä
  • liikkuvan kaluston ja radan keskinäinen vuorovaikutus
  • rautatieinfrastruktuurin tekniset rakenteet
  • rakentamis- ja kunnossapitomenetelmät
  • rautatieympäristössä työskentelyyn vaikuttavat tekijät

Tarkempia tietoja koulutuksesta saat asiantuntijoiltamme.

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi