Rautateillä tehtävien töiden työpätevyyskoulutukset

Turvallisuus on rautatieliikenteen keskeinen arvo.

Rautatiealueella liikkuminen ja työskentely ovat luvanvaraista. Viranomaiset Liikennevirasto ja Liikenteenturvallisuusvirasto (Trafi) ovat asettaneet kelpoisuus- ja pätevyysvaatimuksia radanpidon tehtävissä työskenteleville. Näin varmistetaan, että henkilöstöllä on riittävä osaaminen ja että työskentely tapahtuu viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Radanpidon turvallisuus- ja työpätevyyksien tarkempi esittely on voimassaolevassa viranomaisjulkaisussa Liikenneviraston Trafiikki-tietokannassa: "Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO)" . Ratatyöstä vastaavan kelpoisuuden määrittelee Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi).

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi
Luotettava Kumpaani -logo_verkkosivuille.jpg
kiwa certivied iso 9001