Turvamiespätevyys (T-mies)

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on esitellä turvamiestoimintaa ja sen vastuullisuus ja työympäristö niin, että koulutettava hallitsee työryhmän ja liikenteen turvaamisen radan läheisyydessä ja tasoristeyksissä.

Sisältö

Koulutus sisältää seuraavia osioita:

  • työalueen määrittely
  • turvamiesmenettely
  • turvamiesmenettely tasoristeyksessä
  • toiminta vaara- ja onnettomuustilanteessa
  • kirjallinen koe

Koulutukseen osallistujilta edellytetään voimassa olevaa ratatyöturvallisuuspätevyyttä (Turva) sekä vähintään kolmen kuukauden ratatyökokemusta. Turvamiehenä toimimisen edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu Turvamiespätevyys -koulutus sekä Trafin edellyttämä terveydentila (TEV).

Kurssin hyväksytysti suorittaminen tuottaa Liikenneviraston Radanpidon turvallisuusohjeiden (TURO) mukaisen Turvamiespätevyyden (T-mies). Voimassaolevan ohjeistuksen löydät Liikenneviraston Trafiikki-tietokannasta.
Pätevyys on voimassa viisi (5) vuotta vanhenemisvuoden loppuun.

Tarkempia tietoja koulutuksesta saat asiantuntijoiltamme.

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi