Ratatyöturvallisuuspätevyys (TURVA)

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa riittävästi tietoa turvallisista työskentelytavoista rautatiealueella sekä esitellä rautatieympäristö vaaroineen ja erityispiirteineen niin, että koulutettava pystyy työskentelemään rautatieympäristössä voimassa olevien turvallisuusohjeiden mukaisesti.

Kurssi sisältää perehdytyksen sähköratajärjestelmiin, jota edellytetään sähköradan alueella työskenteleviltä.

Lisäksi koulutus soveltuu myös henkilöille, jotka työskentelevät radan välittömässä läheisyydessä, jotta he tiedostaisivat turvallisen työskentelyalueen rajat.

Sisältö

Ratatyöturvallisuuspätevyyden saamiseksi henkilön on hyväksyttävästi suoritettava koulutuslaitoksen järjestämä ratatyöturvallisuuskoulutus.
Koulutus sisältää seuraavat osiot:

  • perustiedot rautatiejärjestelmästä
  • perustiedot sähköradasta
  • rautatiealueella tapahtuvan työskentelyn vaarat ja työskentelyolosuhteet
  • oman ja muiden turvallisuuden varmistaminen työskentelyssä
  • rautatiealueella liikkumisesta ja työskentelystä annetut turvallisuusmääräykset ja -ohjeet
  • toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa

Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen tuottaa Väyläviraston julkaisun "Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset" mukaisen Ratatyöturvallisuuspätevyyden (TURVA). 
Pätevyys on voimassa viisi (5) vuotta vanhenemisvuoden loppuun.

Koulutus voidaan järjestää myös kuljettajan ammattipätevyyskoulutuksena. Tästä on maininta koulutuksen lisätiedoissa.

Tarkempia tietoja koulutuksista saat asiantuntijoiltamme.

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi