Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva)

Kohderyhmä

Koulutus vaaditaan henkilöiltä, jotka liikkuvat ja työskentelevät valtion rataverkolla rautatiealueella ja sen läheisyydessä Liikenneviraston tilaamissa radanpidon töissä.
 
Sisältö

Opiskelijoille selvitetään työ- ja liikenneturvallisuuden merkitykset rautatieympäristössä, sekä eroavuudet muista liikenneympäristöistä ja tekniset toteutukset turvallisuuden varmistamiseksi. Koulutuksessa esitellään rautatieympäristön turvallisuuskulttuurin merkitys ja tärkeys rautatieympäristön toiminnan perustana.

Väylävirasto edellyttää myös ratatöissä tai rautatiealueella tehtävissä muissa töissä toimivilta Työturvallisuuskorttikoulutusta tai vastaavaa.
 
Koulutuksen kesto

1 päivä
 
Ennakkovaatimukset

Koulutukseen osallistumiseen ei ole ennakkovaatimuksia.

Voimassaolo

Ratatyöturvallisuuspätevyys on voimassa viisi (5) vuotta, vanhenemisvuoden loppuun. 
 
Pätevyyden ylläpito

Ratatyöturvallisuuspätevyys uusitaan käymällä koulutus uudelleen.

Koulutus voidaan järjestää myös kuljettajan ammattipätevyyskoulutuksena. Tästä on maininta koulutuksen lisätiedoissa.

Tarkempia tietoja koulutuksista saat asiantuntijoiltamme.

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi