Rautatiealan innovaatio- ja tutkimuskeskus VARIKKO tuottaa uusia kehittymismahdollisuuksia sekä innovaatioita rautatieliikenteeseen.

Kilpailun avautuminen rautateillä avaa mahdollisuuksia uusille toimijoille ja uusille palveluille sekä tilaisuuden haastaa nykyisiä toimintamalleja rautatielogistiikassa. Tämä tuo muutospaineita ja kehittymismahdollisuuksia myös alalla toimiville yrityksille.

Tavoitteet:

Hankkeessa perustetaan rautatiealan innovaatio- ja tutkimuskeskus VARIKKO, joka toimii alan liiketoiminnan kehittämisympäristönä rautatieliikenteen palvelujen tuottajille ja muille alan toimijoille, aloittaville yrityksille, pk-yrityksille, tutkijoille ja alan korkeakouluopiskelijoille, ammattiopiskelijoille sekä alan palvelutuotteiden kehittäjille.

VARIKOSSA toteutetaan yrityslähtöisesti uusia liiketoimintaratkaisuja ja tuotteita rautatieliikenteen kehittämiseksi, päästöjen vähentämiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, liikennemuotojen yhdistämiseksi ja lastin interoperatiivisuuden sekä liikenteen monimuotoisuuden ja liikennemuotojen yhdistämisen lisäämiseksi RRT (Rail Road Terminal) ympäristössä.

VARIKKO lisää, yhdistää ja parantaa rautatiealan pk-yritysten toimintaedellytyksiä ja vahvistaa Kouvolan asemaa Euroopan pohjoisimpana TEN-T verkostoon kuuluvana rautatieliikenteen solmukohtana.

 

KRAOn lisäksi hankkeen rahoittajina toimivan Kymenlaakson Liitto, Liikennevirasto ja LUT.

Lue lisää: VARIKKO - XAMK

Lisätietoja hankkeesta:

Tuomo Kettula
Projektipäällikkö, rautatielogistiikka
Puh. +358 (0)44 702 8402
tuomo.kettula@xamk.fi

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi
Luotettava Kumpaani -logo_verkkosivuille.jpg
kiwa certivied iso 9001