Rekisteriseloste


Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy

Prikaatintie 2, 45100 Kouvola

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Rekisteristä vastaava henkilö: Kari Sopanen, koulutus- ja kehittämispäällikkö

Rekisterin yhteyshenkilö: Eija Pohjola, koulutusassistentti

3. Rekisterin nimi

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n kurssi-ilmoittautumisrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriin tallennetaan tiedot Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n järjestämille kursseille ilmoittautuneista henkilöistä.
Rekisteriä käytetään kurssien hallinnointiin, viestintään ja laskutukseen liittyvissä asioissa.
Henkilötietoja kerätään siltä osin kuin viranomainen niitä edellyttää lupa- ja kelpoisuuskirjojen sekä pätevyyksien osalta.

5. Rekisterin tietosisältö

Osallistujan nimi

Henkilötiedot (viranomaisen edellyttämässä laajuudessa)

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Ilmoittautumispäivämäärä

Laskutusosoite

Lisätietoja osallistujasta (osallistumiseen tai ilmoittautumiseen liittyvää lisätietoa)

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi