Turvallisuus on rautatieliikenteen keskeinen arvo

Koulutus on keskeinen osa turvallisuuden hallintaa - ammattilaisena osaat. Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy, KRAO, on Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Väyläviraston hyväksymä riippumaton ja neutraali koulutuslaitos. KRAO tarjoaa asiakkailleen monipuolista, laadukasta ja ajantasaista rautatiealan koulutusta.

KRAOn pääkoulutustuotteet ovat liikenneturvallisuustehtävien ja radanpidon tehtävien koulutukset sekä näitä täydentävät ja ylläpitävät koulutukset. Lisäksi KRAO tarjoaa muita perus- ja täydennyskoulutuksia eri paikkakunnilla sekä muuta rautatiealan ja kaupunkiraideliikenteen koulutusta asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Kaikkien koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan työelämän muuttuvat tarpeet.

Järjestettävien koulutusten kestot vaihtelevat yhdestä päivästä yhdeksään kuukauteen. Koulutukset voidaan sopimuksen mukaan järjestää KRAOn toimipisteessä, asiakkaan tiloissa tai muissa tiloissa. Kaikista koulutuksistamme on laadittu koulutusohjelma, jonka mukaan koulutus toteutetaan. Jokaisella koulutusohjelmalla on vastuukouluttaja, joka vastaa koulutuksen toteutuksesta.

Lisätietoja järjestämistämme koulutuksista ja niihin hakeutumisesta löydät koulutuskohtaisilta sivuilta tai voit halutessasi ottaa suoraan yhteyttä asiantuntijoihimme.

Turvallisuuden hallintaan liittyen rautatieoperaattorilta tai rataverkonhaltijalta edellytetään turvallisuusjohtamisjärjestelmää, jossa vaatimuksen mukaiset menettelyt tulee kuvata. Asiantuntijamme ovat kokeneita ja rautaisia rautatiealan ammattilaisia. Asiantuntijapalvelumme tarjoaa heidän osaamistaan ja kokemustaan edellä mainittuun liittyvissä kysymyksissä ja toimintaohjeiden laadinnassa.

 

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi
Luotettava Kumpaani -logo_verkkosivuille.jpg
kiwa certivied iso 9001