Hakeutuminen rautatiealan liikenneturvallisuustehtävien koulutuksiin (kuljettaja ja liikenteenohjaaja)

Koulutukseen hakeudutaan rautatieliikenteenharjoittajan rekrytointiprosessin kautta. Alkavista koulutuksista saa parhaiten tietoa seuraamalla esim. toiminnanharjoittajan www-sivustojen avoimia työpaikkoja. Opiskelijahakuun ja valintaprosessiin liittyvät tiedustelut tulee kohdistaa suoraan toiminnanharjoittajiin.

Rautatieliikenteenharjoittaja valitsee koulutukseen soveltuvat henkilöt oman valintaprosessinsa kautta. Valintaprosessiin kuuluvat ns. liikennepalvelulain (Laki liikenteen palveluista 320/2017) edellytämänä mm. terveydentilavaatimusten arviointi ja psykologinen soveltuvuusarviointi. Lisää tietoa terveydentilavaatimuksista löydät Trafin sivuilta kohdasta Raideliikenne ja terveys. Kuljettajakoulutukseen hakeutuessa henkilön tulee olla vähintään 18-vuotias ja suorittanut vähintään 2.asteen koulutuksen (lukio tai ammatillinen perustutkinto). Muut lupakirjan kelpoisuusvaatimukset löydät Trafin sivulta: Kuljettajan lupakirja.

Rautatieliikenteenharjoittajan ilmoitettua valintaprosessissa hyväksytyksi tulleiden opiskelijoiden tiedot KRAOoon ja saatuasi sähköpostitse KRAOsta vahvistusviestin, voit opiskeluun liittyviä asioita tiedustella myös KRAOn opiskelijapalveluista, krao@krao.fi p. 020 615 1223.

Hakeutuminen avoimiin koulutuksiin

Avoimiin koulutuksiin hakeudutaan ilmoittautumalla suoraan koulutuskalenteristamme.

Tuet opiskelijalle

KRAO on julkisen valvonnan alainen oppilaitos. KRAOssa suoritettaviin opintoihin on mahdollista hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Omaehtoinen opiskelu voi olla työttömyysetuudella tuettua.

Lisätietoa:

Sähköiset asiointipalvelut

Kelan sähköinen asiointipalvelu

Koulutusrahasto sähköinen asiointipalvelu

 

Ajankohtaista

Tiedote Koulutusrahasto ja Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) yhdistyvät 1.1.2019)

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi