Hakeutuminen veturinkuljettaja- ja liikenteenohjaajakoulutukseen

Koulutukseen hakeudutaan toiminnanharjoittajan rekrytointiprosessin kautta. Alkavista koulutuksista saa parhaiten tietoa seuraamalla esim. toiminnanharjoittajan www-sivustojen avoimia työpaikkoja. Opiskelijahakuun ja valintaprosessiin liittyvät tiedustelut tulee kohdistaa suoraan toiminnanharjoittajille.

Veturinkuljettajakoulutuksessa rautatieliikenteenharjoittaja valitsee koulutukseen soveltuvat henkilöt oman valintaprosessinsa kautta. Valintaprosessiin kuuluvat ns. liikennepalvelulain (Laki liikenteen palveluista 320/2017) edellytämänä mm. terveydentilavaatimusten arviointi ja psykologinen soveltuvuusarviointi. Lisää tietoa terveydentilavaatimuksista löydät Traficomin sivuilta kohdasta Raideliikenne ja terveys. Kuljettajakoulutukseen hakeutuessa henkilön tulee olla vähintään 18-vuotias ja suorittanut vähintään 2.asteen koulutuksen (lukio tai ammatillinen perustutkinto). Muut lupakirjan kelpoisuusvaatimukset löydät Traficomin sivulta: Kuljettajan lupakirja.

Liikenteenohjaajakoulutuksessa kelpoisuuteen liittyvät vaatimukset määräytyvät valtion rataverkon osalta Väyläviraston turvallisuusjohtamisjärjestelmän mukaisesti.

Toiminnanharjoittaja ilmoittaa valintaprosessissa hyväksytyksi tulleiden opiskelijoiden tiedot KRAOoon. Vasta tiedot saatuaan KRAO lähettää opiskelijalle vahvistuksen hyväksytystä opiskelupaikasta, jonka jälkeen voit tiedustella opintoihin liittyvistä asioista (mm opiskelutodistukset) KRAOn opiskelijapalveluista, krao@krao.fi p. 020 615 1223.

Hakeutuminen avoimiin koulutuksiin

Avoimiin koulutuksiin hakeudutaan ilmoittautumalla suoraan koulutuskalenteristamme.

Tuet opiskelijalle

KRAO on julkisen valvonnan alainen oppilaitos. KRAOssa suoritettaviin opintoihin on mahdollista hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Omaehtoinen opiskelu voi olla työttömyysetuudella tuettua.

Lisätietoa:

Sähköiset asiointipalvelut

Kelan sähköinen asiointipalvelu

Työllisyysrahaston sähköinen asiointipalvelu

 

Ajankohtaista

Tiedote Koulutusrahasto ja Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) yhdistyvät 1.1.2019)

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi
Luotettava Kumpaani -logo_verkkosivuille.jpg
kiwa certivied iso 9001