Hakeutuminen koulutukseen

Järjestämämme koulutus on Suomen koulutusjärjestelmän mukaisesti ammattitaitoa uudistavaa ja laajentavaa aikuisille suunnattua (aikuiskoulutus) lisä- ja täydennyskoulutusta. Koulutus voi olla työnantajan tarjoamaa henkilöstökoulutusta, opiskelijan kustantamaa omaehtoista koulutusta tai työvoimapoliittista koulutusta.

Liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmissa työssäoppiminen on keskeinen osa koulutussisältöä. Koska oppilaitos ei voi tarjota työssäoppimispaikkoja, koulutusohjelmiin (kuljettajakoulutus ja liikenteenohjaajakoulutus) hakeudutaan työnantajan hakuprosessin kautta.

Avoimiin koulutuksiin (muut kuin liikenneturvallisuustehtävien koulutukset) ei hakeuduta erikseen, vaan ilmoittautuminen tapahtuu suoraan koulutuskalenteristamme.

 

Koulutuksen opintososiaaliset etuudet ja tuet

Opiskelija voi olla oikeutettu koulutuksen aikaiseen aikuiskoulutus- opinto- tai työttömyystukeen. 

Koulutusrahaston aikuiskoulutustuella tuetaan työssä olevien palkansaajien ja yrittäjien omaehtoista ammatillista koulutusta.
Lisätietoja löydät

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi