Hitsauspätevyys (Hitsaus)

Tavoitteet

Kiskojen ja vaihteiden hitsaustyöt edellyttävät Hitsauspätevyyttä. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistuja kiskomateriaalien hitsausta ja menetelmiä koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin sekä työskentelyyn rautieympäristössä ko. tehtävässä.

Sisältö

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

  • perustiedot radan rakenteesta
  • kiskomateriaalien perustiedot, kiskohitsauksen ja vaihdetekniikan teoriatiedot
  • koulutus kunnostus-, kaarijatkos- ja termiittihitsaukseen sekä leimuhitsaukseen
  • näyttökoe, jonka vastaanottaa hitsausluokkakokeiden valvojan pätevyyden omaava henkilö

Koulutus antaa Liikenneviraston Radanpidon turvallisuusohjeiden (TURO) mukaisen Hitsauspätevyyden (Hitsaus). Pätevyys on voimassa kaksi vuotta. Peruskoulutus sekä työkokemusvaatimukset löytyvät Radanpidon turvallisuusohjeista (TURO). Voimassaolevan ohjeistuksen löydät Liikenneviraston Trafiikki-tietokannasta.

Tarkempia tietoja koulutuksesta saat asiantuntijoiltamme.

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi