Kaupunkiraideliikenteen koulutukset

Laki liikenteen palveluista (320/2017, koonnos) ja Liikenteen turvallisuusviraston asettamat turvallisuustavoitteet ohjaavat kaupunkiraideliikenteen toimintaa. Lain mukaan tehtävissä tarvittavan osaamisen ja pätevöitymisen, turvallisuustavoitteet huomioiden, määrittelee toiminnaharjoittaja. Toiminnaharjoittaja (HKL) on asettanut turvallisuusjohtamisjärjestelmässään mm. metron rataverkolla työskenteleville ja työskentelylle, osaamiseen ja toimintaan liityviä vaatimuksia. Tehtäviin pätevöityminen tapahtuu koulutuksen kautta.

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi
Luotettava Kumpaani -logo_verkkosivuille.jpg
kiwa certivied iso 9001