Kuljettajakoulutus

Koulutuksen yleiset periaatteet ja vaatimukset on kuvattu kohdassa Rautatieliikenteen koulutukset.

Veturinkuljettajakoulutus

Tavoitteet

Koulutus antaa Liikennepalvelulain (320/2017) 7 luvun (Rautatieliikenteen pätevyydet) mukaisen tehtäväkohtaisen pätevyyden kuljettajan tehtävään koulutusohjelman mukaisella kalustolla ja rataverkoilla luokassa A tai AB. Koulutusohjelmaan voidaan sisällyttää moduulit, jotka antavat tehtäväkohtaisen pätevyyden vaihtotyöhön sekä vaihtotyönjohtajaksi. Tällöin henkilö voi toimia kulkutien turvaajana ja luvanantajana liikenteenohjaajan alaisuudessa.

Sisältö

Kuljettajakoulutukset muodostuvat seuraavista osioista:

  • yleinen ammatillinen tietämys (lupakirja-osio)
  • liikkuvaan kalustoon liittyvä ammatillinen tietämys (lsätodistus, kalusto-osio)
  • rataverkkoon liittyvä ammatillinen tietämys (lisätodistus, rataverkko-osio)
  • lisäksi kaikkia osoita koskien tulee suorittaa hyväksytysti näytöt, joilla varmistetaan, että hän hallitsee tehtävässä edellytettävät tiedot ja taidot. Näytöt vastaanottaa tehtävään hyväksytty näytön vastaanottaja.

Koulutusohjelma voidaan kohdistaa esimerkiksi

  • junaliikenteeseen, vaihtotyöhön tai museoliikenteeseen
  • raidekaluston, työjunan yms. kuljettamiseen
    valtion rataverkolla tai muulla rataverkolla (rajoitettu alue)

Oppilaitos määrittää yhteistyössä rautatieliikenteen harjoittajan kanssa lisätodistusosioiden laajuuden ja sisällön veturinkuljettajadirektiivin ja liikennepalvelulain vaatimukset huomioiden. Koulutusohjelmaan sisällytettävä kalusto ja rataverkon laajuus ovat oleelliset koulutusohjelman kestoa määrittävät tekijät.

Pienimuotoinen kuljettaja- ja siirtotyö koulutukset

Pienimuotoisella kuljettajatoiminnalla tarkoitetaan liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) soveltamisalan ulkopuolelle jäävää kuljettajatoimintaa. Toiminta edellyttää rautatieliikenteenharjoittajalta turvallisuustoditusta. Lue lisää Traficomin ohjeesta Pienimuotoinen kuljettaminen.

Siirtotyöllä tarkoitetaan liikennöinniltä suljetulla alueella tapahtuvaa vaunujen kuormaus- ja purkaustoimintoihin, rautatiekaluston kunnossapitoon tai tuotantoprosessiin liittyvää kaluston siirtotyötä. Siirtotyö on mahdollista yksityisraiteen haltijalle Raideliikennelain (1302/2018) 5 luvun ("Yksityisraiteen haltijan ilmoitusmenettelymenettely") mukaisesti. Lue lisää Traficomin julkaisusta "Opas ilmoitusmenettelyn piiriin kuuluville yksityisraiteen haltijoille" 

 

Oppilaitos määrittää aina yhteistyössä rautatieliikenteen toimijan kanssa koulutuksien laajuuden ja sisällön toimintaympäristö huomioiden.

Tarkempia lisätietoja koulutuksista saat asiantuntijoiltamme.

 

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi
Luotettava Kumpaani -logo_verkkosivuille.jpg
kiwa certivied iso 9001