Kuljettajakoulutus

Koulutuksen yleiset periaatteet ja vaatimukset on kuvattu kohdassa Rautatiealan liikenneturvallisuustehtävien koulutukset.

Tavoitteet

Kuljettajakoulutukset antavat tehtäväkohtaisen pätevyyden kuljettajan tehtävään koulutusohjelman mukaisissa kuljetusluokissa ja rataverkoilla. Koulutusohjelmaan voidaan sisällyttää moduulit, jotka antavat tehtäväkohtaisen pätevyyden vaihtotyöhön sekä vaihtotyönjohtajaksi. Tällöin henkilö voi toimia kulkutien turvaajana ja luvanantajana liikenteenohjaajan alaisuudessa.

Sisältö

Kuljettajakoulutukset muodostuvat seuraavista osioista:

  • lupakirjaa koskeva osio
  • lisätodistusosio liittyen liikkuvaan kalustoon
  • lisätodistusosio liittyen rataverkkoon
  • lupakirjaan tarvittavan osaamisen varmistaminen
  • liikkuvaan kalustoon liittyvään lisätodistukseen tarvittavan osaamisen varmistaminen
  • rataverkkoon liittyvään lisätodistukseen tarvittavan osaamisen varmistaminen

Oppilaitos määrittää yhteistyössä rautatieliikenteen harjoittajan kanssa lisätodistuskoulutuksen laajuuden ja seikkaperäisyyden, kohdistaa koulutuksen tarvittavaan kalustoon ja rataverkkoon sekä hyväksyttää koulutuksen sisällön Trafilla.

Kuljettajakoulutusohjelma voidaan kohdistaa esimerkiksi

  • junaliikenteeseen, vaihtotyöhön tai museoliikenteeseen
  • raidekaluston, työjunan yms. kuljettamiseen
    valtion rataverkolla tai muulla rataverkolla (rajoitettu alue)

Lisätodistuskoulutuksen laajuus ja seikkaperäisyys sekä koulutusohjelmaan sisällytettävä kalusto ja rataverkon laajuus määrittävät koulutusohjelman keston.

Tarkempia lisätietoja koulutuksista saat asiantuntijoiltamme.

 

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi