Rautatiealan liikenneturvallisuustehtävien koulutukset

Rautatieala on säännelty tarkasti sekä EU-tasoisella että kansallisella lainsäädännöllä ja määräyksillä. Koulutuksiin ja kelpoisuuteen liittyvät ajantasaiset rautatiealan säädökset löytyvät Trafin sivuilta kohdasta Rautatiet/Koulutus ja Rautatiet/Kelpoisuus. Rautatiealan liikenneturvallisuustehtävissä työskentelevien korkea ammattitaito varmistaa turvallisen rautatieliikenteen.

Jotta oppilaitos voi antaa veturinkuljettajadirektiivin mukaista koulutusta, tulee oppilaitoksella olla Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin myöntämä hyväksyntä.

Veturinkuljettajan tehtävässä toimivilla henkilöillä on oltava lupakirja ja todistus, jotka ovat osoitus siitä, että henkilö täyttää kelpoisuusvaatimukset ja hänellä on pätevyys toimia kyseisessä tehtävässä.

Koulutuksen järjestäminen

KRAO järjestää rautatieliikenteen turvallisuustehtävien koulutuksia tilauksesta. Koulutuksiin hakeudutaan pääsääntöisesti työnantajan tai tulevan työnantajan kautta (koulutuksen tilaaja). Koulutuksen tilaaja valitsee koulutukseen soveltuvat henkilöt oman valintaprosessinsa kautta. Valintaprosessiin kuuluvat ns. liikennepalvelulain edellytämänä mm. terveydentilavaatimusten arviointi ja psykologinen soveltuvuusarviointi. Tarkemmin aiheesta ja vaatimuksista löydät tietoa Trafin sivuilta kohdasta Raideliikenne ja terveys. KRAO ottaa edellä mainituin perustein tehtävään soveltuvat henkilöt koulutukseen koulutuksen tilaajan ja KRAOn välisen sopimuksen mukaisesti. Jokaisesta koulutuksesta laaditaan koulutuksen tilaajan kanssa erillinen koulutussopimus. Sopimuksessa sovitaan mm. työnopastuksen järjestämisestä.

Koulutusohjelmat

KRAO toteuttaa rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutukset tilaajan kanssa yhdessä suunniteltujen koulutusohjelmien mukaisesti. Koulutusohjelmissa määritellään mm. koulutuksen tavoitteet ja sisältö, vaatimukset koulutukseen osallistumiselle, aiempien opintojen hyväksi lukeminen, osaamisen varmistaminen, arviointikriteerit sekä vaatimukset koulutusohjelman hyväksytystä suorittamisesta.
 

Koulutuksen rakenne

Koulutus sisältää teoriaopetusta, työnopastusta ja osaamisen varmistamisen osioita ja työnäytön. Teoriaosuutta tuetaan ja syvennetään havaintovälineiden, harjoitusten ja työnopastuksen avulla. Koulutukseen kuuluva työnäyttö on annettava kolmen (3) kuukauden kuluttua koulutuksen teoriaosuuden suorittamisesta.

Lisätietoja järjestämistämme koulutuksista saat koulutuskohtaisilta sivuilta tai suoraan asiantuntijoiltamme.

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi