Rautatieliikenteen koulutukset

Rautatieliikenne on turvallisuuskriittinen toimiala ja tarkasti säännelty sekä EU-tasoisella että kansallisella lainsäädännöllä ja määräyksillä. Koulutuksiin ja kelpoisuuteen liittyvät ajantasaiset rautatiealan säädökset löytyvät Traficomn sivuilta kohdasta Rautatiet/Koulutus ja Rautatiet/Kelpoisuus. Rautateiden liikenneturvallisuustehtävissä työskentelevien korkea ammattitaito varmistaa turvallisen rautatieliikenteen.

Jotta oppilaitos voi antaa veturinkuljettajadirektiivin mukaista koulutusta, tulee oppilaitoksella olla Traficomin myöntämä hyväksyntä.

Veturinkuljettajan tehtävässä toimivilla henkilöillä on oltava lupakirja ja todistus, jotka ovat osoitus siitä, että henkilö täyttää kelpoisuusvaatimukset ja hänellä on pätevyys toimia kyseisessä tehtävässä.

Koulutuksen järjestäminen

KRAO järjestää rautateiden liikenneturvallisuustehtävien koulutuksia tilauksesta. Koulutuksiin hakeudutaan pääsääntöisesti työnantajan tai tulevan työnantajan kautta (koulutuksen tilaaja). Koulutuksen tilaaja valitsee koulutukseen soveltuvat henkilöt oman valintaprosessinsa kautta, jossa tulee huomioida tehtävästä riippuen liikennepalvelulain ja toiminnanharjoittajan turvallisuusjohtamisjärjestelmän kelpoisuuteen asetetut vaatimukset. Tarkemmin aiheesta ja vaatimuksista löydät tietoa Traficomin sivuilta kohdasta Raideliikenne ja terveys sekä Rautatietoimijoiden turvallisuusjohtamisjärjestelmä. KRAO kouluttaa edellä mainituin perustein tehtävään soveltuvat henkilöt koulutuksen tilaajan ja KRAOn välisen sopimuksen mukaisesti. Jokaisesta koulutuksesta laaditaan koulutuksen tilaajan kanssa erillinen koulutussopimus. Sopimuksessa sovitaan mm. työnopastuksen järjestämisestä.

Koulutusohjelmat

KRAO toteuttaa rautateiden liikenneturvallisuustehtävien koulutukset tilaajan kanssa yhdessä suunniteltujen koulutusohjelmien mukaisesti. Koulutusohjelmissa määritellään mm. koulutuksen tavoitteet ja sisältö, vaatimukset koulutukseen osallistumiselle, aiempien opintojen hyväksi lukeminen, osaamisen varmistaminen, arviointikriteerit sekä vaatimukset koulutusohjelman hyväksytystä suorittamisesta.
 

Koulutuksen rakenne

Koulutus sisältää teoriaopetusta, työnopastusta ja osaamisen varmistamisen. Teoriaosuutta tuetaan ja syvennetään harjoitusten ja työnopastuksen avulla.

Lisätietoja järjestämistämme koulutuksista saat koulutuskohtaisilta sivuilta tai suoraan asiantuntijoiltamme.

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi
Luotettava Kumpaani -logo_verkkosivuille.jpg
kiwa certivied iso 9001