Muu rautatieturvallisuuteen liittyvä koulutus

Tarjoamme kelpoisuussääntelyn ulkopuolisella alueella (yhteys valtion rataverkkoon on katkaistu turvallisuusjohtamisjärjestelmässä kuvatulla tavalla) toimiville yrityksille rautatieturvallisuuteen liittyvää koulutusta. Koulutus määritellään yhteistyössä toiminnanharjoittajan kanssa ja kohdennetaan sovitulle rataverkolle ja kalustolle.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelija keskeisiin rautatietoimintoihin, kuten kaluston käsittelyyn ja kuormaukseen, työskentelyyn rautatieympäristössä sekä turvallisuusvatimuksiin liittyviin ohjeisiin.

Sisältö

Sisältö määräytyy asiakastarpeiden ja turvallisuusvaatimuksien mukaisesti asiakaskohtaisesti.

 

Koulutus ei anna viranomaisen asettamia pätevyyksiä

Tarkempia lisätietoja koulutuksista saat asiantuntijoiltamme.

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi