Ratapihaliikenteenohjaaja toimii tavaraliikennetoimintojen keskipisteessä

Ratapihaliikenteenohjaaja vastaa liikennöinnistä ratapihalla tapahtuvan vaihtotyön osalta ja ratatyön yhteensovittamisesta ratapiha-alueella yhdessä valtion rataverkon liikenteenohjauksen kanssa. Hänen on myös hallittava ratapihan turvalaitteiden käyttö sekä liikennöintiä ja ratatyötä koskevat määräykset. Erityispiirteensä ratapihatyöhön tuo monitoimijaympäristö ja liikenteen hallinta useiden samanaikaisten liikkujien ja luvanpyytäjien kanssa.

Ratapihaliikenteenohjaajan työssä korostuvat jatkuva turvallisuusasioiden huomioiminen, asiakaslähtöinen ajattelu sekä hyvät yhteistyö- ja viestintätaidot. Ratapihaliikenteenohjaajan on pystyttävä tekemään nopeasti itsenäisiä ja harkittuja ratkaisuja sekä sopimaan yhteistyökumppaneidensa kanssa liikenteen sujumisesta. Häneltä vaaditaan myös hyvää stressinsietoa ja vahvaa turvallisuusasennetta. Ratapihaliikenteenohjaus on vuorotyötä, jota tehdään kellon ympäri kaikkina viikonpäivinä.

 

Tavoitteet

Koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot ja valmiudet työskennellä ratapihaliikenteenohjauksessa. Hänen tulee tuntea työhönsä kohdistuvat liikenneturvallisuusmääräykset ja -ohjeet sekä osata käyttää niitä tehtävien edellyttämällä tavalla.

 

Sisältö

Koulutusohjelma antaa tehtäväkohtaisen pätevyyden ratapihaliikenteenohjaukseen. Koulutusohjelmaan sisältyy seuraavat osiot:

Perustiedot rautatiejärjestelmästä (PERA)

Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA)

Ratapihaliikenteenohjaus (ammatillinen osio)

Osaamisen varmistaminen

Ratapihaliikenteenohjaajan koulutus kestää noin 2 kuukautta. Koulutus toteutetaan monimuoto-ohjelmana, joka sisältää perehdytyksen, teoriaopetuksen ja käytännön työnopastuksen sekä osaamisen varmistuksen. Koulutuspaikkoina toimivat Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n toimitilat Kouvolan Kasarminmäellä ja eri paikkakuntien ratapihaliikenteenohjaukset. Koulutus edellyttää teoriaopintojen ja näyttökokeiden hyväksyttyä suorittamista koulutuksen aikana. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen antaa pätevyyden toimia itsenäisesti ratapihaliikenteenohjaajan tehtävässä.

Tarkempia lisätietoja koulutuksesta saat asiantuntijoiltamme.

 

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi
Luotettava Kumpaani -logo_verkkosivuille.jpg
kiwa certivied iso 9001