Kertauskoulutusohjelma (LIITU-kertaus)

Kelpoisuus toimia liikenneturvallisuustehtävissä muodostuu eri osa-alueista, joihin kuuluu tehtäväkohtaisen pätevyyden lisäksi sopiva terveydentila sekä psykologinen soveltuvuus tehtävään. Kelpoisuutta ylläpidetään muun muassa kertauskoulutuksilla ja määräaikaisilla terveystarkastuksilla.

Tarjonnassamme ovat seuraavat kertauskoulutusohjelmat
      - Kertauskoulutusohjelma, laaja
      - Kertauskoulutusohjelma, ratatyöstä vastaava

Valtion rataverkolla liikenneturvallisuustehtävässä toimivan henkilön edellytetään lupa- tai kelpoisuuskirjan voimassa pitämiseksi suorittavan kertauskoulutuksen hyväksytysti kerran vuodessa. Muulla rataverkolla toimivan osalta kertaus tulee suorittaa kahden vuoden välein. Edellämainitun lisäksi henkilön tulee hoitaa tehtäväkohtaisen pätevyytensä mukaisia tehtäväkokonaisuuksia vähintään 100 tuntia kunakin kalenterivuotena. 

Tavoitteet

Kertauskoulutuksen (LIITU) tavoitteena on esitellä liikenneturvallisuustoiminnassa tapahtuneet muutokset ja varmistaa, että nämä asiat ovat sisäistetty oikein.

Sisältö

Koulutuksessa käsitellään säännöksissä tapahtuneita muutoksia ja syvennetään niiden tietämystä sekä sovittujen teemojen mukaisia aihealueita. Osaamisen varmistaminen on osa koulutusta.

Tarkempia tietoja koulutuksista saat asiantuntijoiltamme.

 

 

 

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi