Metrorata-alueen ratatyöturvallisuus

Metrorata-alueen ratatyöturvallisuuskoulutus on peruskoulutus metron rata-alueella liikkumisen ja työskentelyn turvallisuudesta.

 

Tavoite:

Tämän koulutuksen jälkeen osaat toimia oikein ja turvallisesti metron rata-alueella ja tiedät miten toimia hätätilanteessa.

 

Sisältö:

• yleistietoa HKL:stä ja Helsingin metrosta

• työturvallisuuslaki; työskentely yhteisellä työpaikalla

• liikkuminen ja työskentely metron rata-alueella 

 • HKL:n metron rata-alueella vaatimat koulutukset
 • pyyntö ja lupakäytäntö rata-alueella työskenneltäessä
 • liikkuminen metrorata-alueella
 • turvamiestoiminta
 • junan hätäpysäytys ja opasteet
 • työskentelyn lopettaminen, erityismääräyksiä

• metrorata-alueen sähköturvallisuusasiat

 • sähköalue
 • sähkötapaturman synty
 • sähkövirran vaikutus ihmiskehoon
 • metron sähkönsyöttö
 • virtakiskon rakenne
 • sähkötyöturvallisuus
 • työmaadoitus

 • yhteystiedot, valvomot

• liikkuminen metrovarikolla

• pikamaadoituslaitteen käyttöharjoitus

 

Koulutukseen sisältyy maadoitusharjoitus, johon tulee varustautua huomiovaattein (minimissään huomioliivillä), suojalaseilla ja turvajalkineilla.

 

Pätevyys: Metrorata-alueen ratatyöturvallisuuspätevyys. Pätevyys on voimassa 5 vuotta (vanhenemisvuoden loppuun).

 

Kesto 2h

 

Kohderyhmä:

Metrorata-alueella työskenteleville.

Vaatimukset koulutukseen osallistumiselle:

Henkilöille, jotka liikkuvat ja työskentelevät metron rata-alueella asetetaan seuraavat kelpoisuusehdot

- 18 vuoden ikä

- Ei sellaisia sairauksia, vammoja tai poikkeavuuksia, jotka oleellisesti heikentävät havainnointia, viestiliikenteen käyttöä, turvamiehen ohjeiden kuulemista tai turvallista liikkumista metrorataympäristössä

Ilmoittaja vastaa siitä, että em. ehdot täyttyvät.

 

Osallistujahinta

Koulutus on osallistujille avoimissa koulutuksissa maksuton.

Yrityskohtaisesti järjestettävien koulutuksien hinta sovitaan erikseen.

Tarkempia tietoja koulutuksista saat asiantuntijoiltamme.

 

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi
Luotettava Kumpaani -logo_verkkosivuille.jpg
kiwa certivied iso 9001