Metron turvamieskoulutus

Työskenneltäessä liikenteenalaisilla ja jännitteellisillä metron rataosuuksilla on työpaikalla toimivien työntekijöiden turvaksi asetettava turvamiehiä. Turvamieskoulutuksessa käydään läpi turvamiestoiminnan edellytykset, turvamiehen toimintaohjeet ja sijoittuminen työryhmään nähden oikein sekä turvamiehen varusteet. Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on, että henkilö on suorittanut metrorata-alueen ratatyöturvallisuus koulutuksen.

Tavoitteet

 • tiedostaa vaaratekijät metroradalla työskenneltäessä 
 • tietää turvamiehen asettamisen perusteet
 • ymmärtää turvamiehen tehtävän vaatimukset
 • osaa arvioida oikein työpisteen olosuhteet ja varoitustavat

Sisältö

 • turvamiehen toiminta, varusteet ja sijoittuminen
 • työryhmän turvaaminen
  • junaliikenteen, työkoneiden ja sähkön aiheuttamat vaarat
  • junien nopeudet ja suunnat
  • sähköturvaetäisyyden vartiointi

Tarkempia tietoja koulutuksesta saat asiantuntijoiltamme.

 

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi