Metron turvamieskoulutus

Metron turvamieskoulutuksessa tuodaan esille turvamiestoiminnan edellytykset, tehtävän vaativuus ja turvamiehen varusteet.

Tavoite:
Koulutuksen ja käytännön harjoittelun jälkeen osaat toimia turvamiestehtävissä metrorata-alueella.

Sisältö:

Turvamiehen toimintaan liittyvät asiat

 • tiedostaa vaaratekijät metroradalla työskenneltäessä
 • tietää turvamiehen asettamisen perusteet
 • ymmärtää turvamiehen tehtävän vaatimukset
 • osaa arvioida oikein työpisteen olosuhteet ja varoitustavat
 • turvamiehen toiminta, varusteet ja sijoittuminen
 • työryhmän turvaaminen
  • junaliikenteen, työkoneiden ja sähkön aiheuttamat vaarat
  • junien nopeudet ja suunnat
  • sähköturvaetäisyyden vartiointi

 

Pätevyys: Metron turvamiespätevyys. Pätevyys edellyttää koulutuksen suorittamista ja käytännön harjoitusta turvaamistehtävissä. Pätevyys on voimassa 5 vuotta (vanhenemisvuoden loppuun).

 

Kesto: 2h

 

Kohderyhmä:

Henkilöille, jotka liikkuvat ja työskentelevät metrorata-alueella

Vaatimuksena koulutukseen osallistumiselle

- 18 vuoden ikä

- ei sellaisia sairauksia, vammoja tai poikkeavuuksia, jotka oleellisesti heikentävät havainnointia, viestiliikenteen käyttöä, turvamiehen ohjeiden kuulemista tai turvallista liikkumista metrorataympäristössä

- aiemmin suoritettu metrorata-alueen ratatyöturvallisuuskoulutus

Ilmoittaja vastaa siitä, että em. ehdot täyttyvät

Tarkempia tietoja koulutuksesta saat asiantuntijoiltamme.

 

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi
Luotettava Kumpaani -logo_verkkosivuille.jpg
kiwa certivied iso 9001