Päällysrakennepätevyys (Pääl)

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa koulutettavalle radanrakennus- ja kunnossapitotoimintaan liittyvä radan päällysrakennetta koskeva teoreettinen tietämys, jotta hän on pätevä toimimaan työstä vastaavana henkilönä päällysrakenteeseen liittyvissä töissä.

Koulutus antaa Liikenneviraston Radanpidon turvallisuusohjeiden (TURO) mukaisen Päällysrakennepätevyyden (Pääl).
Pätevyys on voimassa toistaiseksi. Peruskoulutus sekä työkokemusvaatimukset löytyvät Radanpidon turvallisuusohjeista (TURO). Voimassaolevan ohjeistuksen löydät Liikenneviraston Trafiikki-tietokannasta.
 

Sisältö

Koulutuksessa käsitellään seuraavia aiheita:

  • radan päällysrakennetta koskevat määräykset ja ohjeet
  • perustietoa raiteesta ja sen komponenteista, tukikerroksista, raiteen geometriasta sekä päällysrakenteen merkityksestä liikenneturvallisuudelle
  • raiteen ja liikkuvan kaluston vuorovaikutus
  • päällysrakenteen rakentamisessa ja kunnossapidossa sallitut työmenetelmät
  • rakenneosien, tukikerroksien ja geometrian kunnossapitotoimenpiteet
  • vaihteiden rakenneosat, varusteet ja asennus
  • päällysrakennetöihin liittyvät turvalaite- ja sähköratatöiden yleiset perusteet

Tarkempia tietoja koulutuksesta saat asiantuntijoiltamme.

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi