Pedagoginen valmennus

Perehdyttäminen ja työnopastus ovat tärkeä ja keskeinen osa henkilöstön kehittämistä kaikilla työpaikoilla. Työnopastuksella on myös keskeinen rooli eri rautatieammattien perus- ja täydennyskoulutuksissa.

Suunnitelmallisen ja hyvin toteutetun työnopastuksen tuloksena opastettavat oppivat tarvittavat työtehtävät taloudellisesti, nopeasti ja ennen kaikkea oikein. Asiakaskohtaisesti räätälöidyt valmennusohjelmat antavat perusvalmiudet perehdyttämis-, työnopastus- ja koulutustehtävissä toimiville.

Pedagoginen valmennus työnopastajille tai teoriaopastajille

Pedagoginen valmennus voidaan kohdentaa perusvalmennuksessa joko työnopastuksessa toimiville henkilöille tai teoriakouluttajille. Yhden lisäpäivän täydennyskoulutuksella voidaan  pätevyys saada laajennettua kattamaan molemmat osa-alueet.

Valmennusohjelmissa käsitellään yleisellä tasolla kouluttajan roolit, tehtävät ja keskeiset tarvittavat osaamisalueet.  Koulutus antaa valmiudet arviointiin ja palautteen antoon sekä ymmärtää arvojen ja asenteiden merkityksen jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä turvallisuuskriittisellä toimialalla.

Koulutuksen kesto 2 + 2 pv

Pedagoginen valmennus, täydennyskoulutus

Yhden lisäpäivän täydennyskoulutus pedagogisen valmennuksen (2+2) lisäksi antaa pätevyyden toimia sekä työnopastajana että teoriakouluttajana.

Koulutuksen kesto 1 pv

Pedagoginen valmennus näytön vastaanottajille

Koulutukseen liittyvän näytön vastaanottajalla on oltava tarvittava pedagoginen soveltuvuus tehtävän hoitamiseen. Pedagoginen valmennus voidaan kohdentaa siis myös näytön vastaanottajille. Valmennus antaa pätevyyden vastaanottaa koulutukseen liittyvän näytön.

Näytön vastaanottajan tehtävänä on ottaa vastaan koulutusohjelman mukainen näyttö. Sääntelyn alaisissa liikkuvan kaluston kuljettajakoulutuksissa Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy hakemuksesta liikkuvan kaluston kuljettajan lupakirjaan ja lisätodistukseen (kalusto ja rataverkko) oikeuttavan tutkinnon vastaanottajan enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Liikenneturvallisuustehtävien osalta tutkinnonvastaanottajalla on lisäksi oltava vaadittava viranomaishyväksyntä ja hänen tulee täyttää muut vaadittavat edellytykset.

Koulutuksen kesto 2 pv

Tarkempia tietoja koulutuksesta saat asiantuntijoiltamme.

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi
Luotettava Kumpaani -logo_verkkosivuille.jpg
kiwa certivied iso 9001