Perehdytys ratatekniikkaan

Tavoitteet

Perehdytys ratatekniikkaan on peruskoulutus ratatekniikasta, sen perusteista ja terminologiasta. Koulutuksessa käsitellään yleisellä tasolla radanrakennuksen ja kunnossapidon menetelmiä ja tarpeita sekä esitellään Suomen ratatekniikan ohjeistusta, ja mistä se on löydettävissä.

Koulutus on radanrakennus- ja kunnossapitotoiminnan peruskoulutusta ja antaa pohjan ratatekniikan jatko-opinnoille sekä toimii perehdytyksenä
mm. yksityisraiteen kunnossapidon suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavalle henkilöstölle.

Sisältö

Koulutuksessa käsitellään seuraavia aiheita:

  • perustiedot ratatekniikasta ja käsitteistä
  • liikkuvan kaluston ja radan keskinäinen vuorovaikutus
  • rautatieinfrastruktuurin tekniset rakenteet
  • rakentamis- ja kunnossapitomenetelmät
  • rautatieympäristössä työskentelyyn vaikuttavat tekijät

Koulutukseen voi osallistua ilman pohjakoulutusvaatimuksia.

Tarkempia tietoja koulutuksesta saat asiantuntijoiltamme.

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi