Pienimuotoinen kuljettajatoiminta

Pienimuotoinen kuljettajatoiminta

Kenelle:
Koulutus on tarkoitettu rautatiekiskoilla liikkuvan kaluston kuljettajille. Liikkuminen tapahtuu vaihtotyönä yksityisraiteella tai rataverkolla yhden liikennepaikan sisällä.

Lisätietoa:
Koulutus suunnitellaan asiakkaan tarpeeseen rataverkon haltijan ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti. Koulutuksen sisältöön vaikuttaa toiminnan laajuus ja työtehtävät toiminnassa. Koulutukseen voidaan sisällyttää pienimuotoinen kuljettaminen ja vaihtotyö, siirtotyö, kalustonkäytön turvallisuus tai vetokoneen käyttäjä.

Sisältö:
Koulutus sisältää perehdytyksen raiteistoon ja rautatieympäristöön, liikennöintiin vaihtotyönä, kuljettajan tehtäviin vaihtotyössä sekä työnopastuksen.

Kesto:
Koulutuskohtainen, riippuen koulutuksen sisällöstä

Ennakkovaatimukset:
Toiminnanharjoittaja asettaa ennakkovaatimukset

Voimassaolo:
Määritetään toiminnanharjoittajan turvallisuusjohtamisjärjestelmässä

Ylläpito:
Kertauskoulutus toiminnanharjoittajan ohjeessa määritetyin aikavälein

Kouluttajat:
Keijo Keränen

Hinta:
Pyydä tarjous

×

Hae sivustolta