Ratatyövastaava (RTV)

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka vastaavat ratatyömaan liikenneturvallisuudesta

Sisältö

Koulutuksen sisältö noudattelee ratatyömenettelyn prosessia alkaen suunnittelusta ja päättyen työalueen luovuttamiseen takaisin liikennöinnille. Perusprosessin lisäksi koulutuksessa huomioidaan kaikki yleisimmät erityistoimenpiteitä vaativat turvallisuusmenettelyt, kuten esim. tulityöt, jännitekatkomenettely yms. Koulutus antaa myös kattavan yleistiedon rautatiealueella tehtävien töiden suunnittelusta, toteutuksesta ja turvallisuusmenettelyistä sekä riskeistä. 
 
Koulutuksen kesto

5 päivää

Ennakkovaatimukset

- suomen kieli
- Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva)
- Perusteet rautatiejärjestelmästä (Pera)
- Työkokemus: Vähintään kuuden (6) kuukauden käytännön työkokemus radanpitoon liittyvistä maastotehtävistä. Osallistujan tulee osoittaa työkokemuksensa kesto koulutuslaitokselle annettavalla työtodistuksella.
- Ratatyövastaavan tehtävä on rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuuteen oleellisesti vaikuttava tehtävä ja siinä toimivalta edellytetään tehtäväkohtaista soveltuvuuslausuntoa sekä soveltuvuusarviointia (rautatiepsykologi) julkaisun "Valtion rataverkonhaltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset" luvun 4.1 mukaisesti.

 
Pätevyyden ylläpito

Ratatyövastaavan pätevyyden ylläpitämiseksi on kalenterivuosittain suoritettava hyväksytysti yhden (1) päivän kestoinen Ratatyövastaavan kertauskoulutus (RTVk). Ensimmäisen kerran kertauskoulutus on suoritettava pätevyyden myöntämisvuotta seuraavan kalenterivuoden aikana. Hyväksytysti suoritettu Ratatyövastaavan kertauskoulutus (RTVk) uusii voimassa olevan Ratatyöturvallisuuspätevyyden (Turva).
 
Mikäli kalenterivuosittainen kertauskoulutus jää suorittamatta, pätevyyden voimaan saattamiseksi on suoritettava kertauskoulutuksen lisäksi Väyläviraston hyväksymän koulutuslaitoksen järjestämä osaamista varmentava ratatyövastaavalle suunnattu käytännön koe. Jos kertauskoulutus on suorittamatta neljä (4) vuotta tai sitä pidempään, pätevyys katsotaan vanhentuneeksi. Vanhentunut pätevyys on uusittava käymällä koulutusohjelman peruskoulutus uudelleen.

Tarkempia tietoja koulutuksista saat asiantuntijoiltamme.

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi
Luotettava Kumpaani -logo_verkkosivuille.jpg
kiwa certivied iso 9001