Ratatyövastaava

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että koulutettava tuntee liikenteenhoidon toimintaperiaatteet ja menettelytavat. Koulutettavan on hallittava työryhmänsä ja raideliikenteen turvaaminen radanrakennustoiminnan aikana. Koulutettavan tulee muodostaa kokonaisnäkemys liikenteestä ja pystyä hahmottamaan työn vaikutus siihen.

Sisältö

Koulutuksessa käsitellään opittavia asioita syvällisesti teorian, simulaattoriharjoitusten sekä todellisessa työympäristössä tapahtuvien harjoitustehtäviä avulla.

Koulutus sisältää seuraavia osioita:

  • ratatyön suunnitteluprosessi
  • viestintä ratatyössä
  • ratatyön suojaaminen
  • työskentely sähköradalla
  • työkoneiden liikkuminen ja käyttö ratatyöalueella
  • turvamiesmenettely
  • toiminta vaara- ja onnettomuustilanteissa

Koulutukseen osallistujilta edellytetään suoritettua Ratatyöturvallisuuspätevyyskoulutusta (Turva) sekä  lain edellyttämien tehtävään vaadittavien terveydentilavaatimusten täyttymistä. Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen antaa Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) kelpoisuusvaatimusten mukaisen Ratatyövastaavan pätevyyden.

Pätevyyttä pidetään yllä viranomaisten edellyttämällä kertauskoulutuksella.

Tarkempia tietoja koulutuksista saat asiantuntijoiltamme.

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi