Rautateillä tehtävien töiden turvallisuus on rautatieliikenteen keskeinen arvo

Rautatiealueella liikkuminen ja työskentely ovat luvanvaraista. Väylvirasto valtion rataverkon haltijana on asettanut kelpoisuus- ja pätevyysvaatimuksia radanpidon tehtävissä työskenteleville. Näin varmistetaan, että työskentely tapahtuu ohjeiden mukaisesti, ja että henkilöstöllä on riittävä osaaminen.

Rautateillä tehtävien töiden turvallisuus- ja työpätevyyksien tarkemmat esittelyt ja niihin liittyvät vaatimukset löytyvät kulloinkin voimassaolevasta Väyläviraston julkaisusta: "Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset".

Kaikki radanpidon tekniset ohjeet löydät linkeistä Rautatieohjeet.

Ajankohtaiset koulutukset on esitelty koulutuskalenterissamme. Ilmoittautuminen koulutuksiin tapahtuu suoraan koulutuskalenteristamme.

Järjestämme koulutuksia myös sopimuksen mukaisesti asiakastarpeet huomioiden.

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi
Luotettava Kumpaani -logo_verkkosivuille.jpg
kiwa certivied iso 9001