Rautateillä tehtävien töiden turvallisuus on rautatieliikenteen keskeinen arvo

Rautatiealueella liikkuminen ja työskentely ovat luvanvaraista. Viranomaiset Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) ovat asettaneet kelpoisuus- ja pätevyysvaatimuksia radanpidon tehtävissä työskenteleville. Näin varmistetaan, että työskentely tapahtuu viranomaisten ohjeiden mukaisesti, ja että henkilöstöllä on riittävä osaaminen.

Rautateillä tehtävien töiden turvallisuus- ja työpätevyyksien tarkemmat esittelyt löytyvät voimassaolevasta viranomaisjulkaisusta: "Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO)". Ratatyöstä vastaavan kelpoisuuden määrittelee Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi).
Kaikki radanpidon tekniset ohjeet löydät linkeistä Radanpidon tekniset ohjeet sekä Liikenneviraston tietokannasta Trafiikki.

Ajankohtaiset tarjolla olevat koulutukset on esitelty koulutuskalenterissamme. Ilmoittautuminen tarjolla oleviin koulutuksiin on mahdollista suoraan koulutuskalenteristamme.

Järjestämme koulutuksia myös sopimuksen mukaisesti asiakastarpeet huomioiden.

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi