Ratatyövastaavan kertaus (RTVk)

Ratatyövastaavan pätevyyden ylläpito

Ratatyövastaavan pätevyyden ylläpitämiseksi on kalenterivuosittain suoritettava hyväksytysti yhden (1) päivän kestoinen Ratatyövastaavan kertauskoulutus. Ensimmäisen kerran kertauskoulutus on suoritettava pätevyyden myöntämisvuotta seuraavan kalenterivuoden aikana. Hyväksytysti suoritettu Ratatyövastaavan kertauskoulutus uusii voimassa olevan Ratatyöturvallisuuspätevyyden (Turva).
 
Mikäli kalenterivuosittainen kertauskoulutus jää suorittamatta, pätevyyden voimaan saattamiseksi on suoritettava kertauskoulutuksen lisäksi Liikenneviraston hyväksymän koulutuslaitoksen järjestämä osaamista varmentava ratatyövastaavalle suunnattu käytännön koe. Jos kertauskoulutus on suorittamatta neljä (4) vuotta tai sitä pidempään, pätevyys katsotaan vanhentuneeksi. Vanhentunut pätevyys on uusittava käymällä koulutusohjelman peruskoulutus uudelleen.

Ensimmäisen kerran kertauskoulutus on suoritettava pätevyyden myöntämisvuotta seuraavan kalenterivuoden aikana. 
Rautateillä tehtävien töiden turvallisuus- ja työpätevyyksien tarkemmat esittelyt ja niihin liittyvät vaatimukset löytyvät kulloinkin voimassaolevasta Väyläviraston julkaisusta: "Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset".

Kesto

1 päivä

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi
Luotettava Kumpaani -logo_verkkosivuille.jpg
kiwa certivied iso 9001