Sillanrakennuspätevyys (Silta)

Tavoitteet

Sillanrakennustöistä vastaaminen ja tarkastaminen edellyttävät Sillanrakennuspätevyyttä. Tavoitteena on perehdyttää osallistuja sillanrakennusta koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin sekä työskentelyyn rautatieympäristössä.

Koulutus antaa Liikenneviraston Radanpidon turvallisuusohjeiden (TURO) mukaisen Sillanrakennuspätevyyden  (Silta). Pätevyys on voimassa toistaiseksi. Peruskoulutus sekä työkokemusvaatimukset löytyvät Radanpidon turvallisuusohjeista (TURO). Voimassaolevan ohjeistuksen löydät Liikenneviraston Trafiikki-tietokannasta.
 

Sisältö

Koulutus sisältää seuraavat osiot:

  • perustiedot raiteista, sähköradasta ja turvalaitteista
  • rautateihin liittyvien siltojen rakentamiseen ja tarkastamiseen liittyvät määräykset ja ohjeet
  • rautateihin liittyvien siltojen rakentamistöiden vaikutus raiteen liikennekelpoisuuteen

Tarkempia tietoja koulutuksista saat asiantuntijoiltamme.

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi