Turvamiespätevyys (T-mies)

Kohderyhmä

Turvamiespätevyys vaaditaan henkilöiltä, jotka toimivat turvamiehenä valtion rataverkolla. Turvamiehenä toimitaan turvamiestoimintamenettelyn mukaisissa tehtävissä, työkoneella tehtävän työn turvaamisessa, tieliikenteen ohjaajana tasoristeyksessä sekä muissa erikseen määritellyissä tehtävissä.
 
Sisältö

Koulutus antaa valmiudet toimia turvamiehenä. Koulutuksen aikana käsitellään turvamiestoiminnan eri muodot, vastuut ja toimintamallit sekä turvamiestoiminnan merkitys turvallisuuden varmistamisessa.
 
Koulutuksen kesto

1 päivä
 
Ennakkovaatimukset

- Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva)
- Perusteet rautatiejärjestelmästä (Pera)
- Työturvallisuuskortti tai vastaava
- Vähintään kolmen (3) kuukauden kokemus radanpidon töistä
- Turvamiestehtävä on rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuuteen oleellisesti vaikuttava tehtävä ja siinä toimivalta edellytetään tehtäväkohtaista soveltuvuuslausuntoa julkaisun "Valtion rataverkon haltijan  osaamis- ja pätevyysvaatimukset" luvun 4.1 mukaisesti

Voimassaolo

Turvamiespätevyys on voimassa viisi (5) vuotta, vanhenemisvuoden loppuun. Hyväksytysti suoritettu Turvamiespätevyys -koulutus uusii voimassa olevan Ratatyöturvallisuuspätevyyden (Turva).
 
Pätevyyden ylläpito

Turvamiespätevyys uusitaan käymällä koulutus uudelleen.

Tarkempia tietoja koulutuksesta saat asiantuntijoiltamme.

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi
Luotettava Kumpaani -logo_verkkosivuille.jpg
kiwa certivied iso 9001