Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva)

Kohderyhmä

Koulutus vaaditaan henkilöiltä, jotka liikkuvat ja työskentelevät valtion rataverkolla rautatiealueella ja sen läheisyydessä Väyläviraston tilaamissa radanpidon töissä.
 
Sisältö

Opiskelijoille selvitetään työ- ja liikenneturvallisuuden merkitykset rautatieympäristössä, sekä eroavuudet muista liikenneympäristöistä ja tekniset toteutukset turvallisuuden varmistamiseksi. Koulutuksessa esitellään rautatieympäristön turvallisuuskulttuurin merkitys ja tärkeys rautatieympäristön toiminnan perustana.

Väylävirasto edellyttää myös ratatöissä tai rautatiealueella tehtävissä muissa töissä toimivilta työturvallisuuskorttikoulutusta tai vastaavaa.
Rautateillä tehtävien töiden turvallisuus- ja työpätevyyksien tarkemmat esittelyt ja niihin liittyvät vaatimukset löytyvät kulloinkin voimassaolevasta Väyläviraston julkaisusta: "Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset".
 
Koulutuksen kesto

1 päivä
 
Ennakkovaatimukset

Koulutukseen osallistumiseen ei ole ennakkovaatimuksia.

Voimassaolo

Ratatyöturvallisuuspätevyys on voimassa viisi (5) vuotta, vanhenemisvuoden loppuun. 
 
Pätevyyden ylläpito

Ratatyöturvallisuuspätevyys uusitaan käymällä koulutus uudelleen.

Traficom hyväksyy koulutuksen myös kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutuksena. Vahvista ilmoittautumisen yhteydessä, tarvitsetko kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyspäivämerkinnän.

Tarkempia tietoja koulutuksista saat asiantuntijoiltamme.

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi
Luotettava Kumpaani -logo_verkkosivuille.jpg
kiwa certivied iso 9001