Turvalaitepätevyys (Turv/as)

Tavoitteet

Käytössä olevien turvalaitteiden asennustyöt sekä niihin kohdistuva huolto ja viankorjaus edellyttävät Turvalaitepätevyyttä (Turv/as). Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistuja rautateiden turvalaitejärjestelmiin, turvalaitejärjestelmiin liittyviin määräyksiin ja ohjeisiin sekä työskentelyyn rautatieympäristössä ko. tehtävässä.

Koulutus toteuttaa Liikenneviraston Radanpidon turvallisuusohjeissa (TURO) pätevyyden saamiseksi vaaditun suunnatun koulutuksen osuuden. Voimassaolevan ohjeistuksen löydät Liikenneviraston Trafiikki-tietokannasta.

Peruskoulutus sekä työkokemusvaatimukset löytyvät Radanpidon turvallisuusohjeista (TURO). Kyseisissä tehtävässä toimiviin sovelletaan lain 1664/2009 (ns. kelpoisuuslaki)  terveydentilavaatimuksia.

Sisältö

Turvalaitepätevyyden saamiseksi henkilön on hyväksyttävästi suoritettava koulutus, joka sisältää seuraavat asiat:

  • radan turvalaitteita koskevat määräykset ja ohjeet
  • töiden vaikutus laitteiden toimintaan ja liikennöintiin
  • käytännön asennustyön, vianetsinnän ja -korjauksen valmius kohdelaitteissa

Sähköisten turvalaitteiden osalta noudatetaan sähköturvallisuuslakia 410/1996 ja sen alaista kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä 516/1996 muutoksineen.

Tarkempia tietoja koulutuksista saat asiantuntijoiltamme.

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi