Vaihdepätevyys (Vaihde)

Tavoitteet

Vaihteiden korjaus- ja tarkastustyöt edellyttävät Vaihdepätevyyttä. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistuja vaihteiden korjausta ja tarkastusta koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin sekä työskentelyyn rautieympäristössä ko. tehtävässä.

Koulutus antaa Liikenneviraston Radanpidon turvallisuusohjeiden (TURO) mukaisen Vaihdepätevyyden (Vaihde). Pätevyys on voimassa toistaiseksi. Peruskoulutus sekä työkokemusvaatimukset löytyvät Radanpidon turvallisuusohjeista (TURO). Voimassaolevan ohjeistuksen löydät Liikenneviraston Trafiikki-tietokannasta.
 

Sisältö

Vaihdepätevyyden saamiseksi henkilön on hyväksyttävästi suoritettava koulutus, joka sisältää seuraavat asiat:

  • vaihteita ja niiden asennusta koskevat määräykset ja ohjeet
  • töiden vaikutus laitteiden toimintaan ja rautatieliikenteeseen
  • käytännön asennustyön, vianetsinnän ja -korjauksen valmius kohdelaitteissa

Sähköisten vaihteen osien osalta noudatetaan sähköturvallisuuslakia 410/1996 ja sen alaista kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä 516/1996.

Tarkempia tietoja koulutuksista saat asiantuntijoiltamme.

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi