Vaarallisten aineiden kuljetus rautateillä (RID) -koulutus

Vaarallisten aineiden kuljettaminen on osa rautatieliikenteen turvallisuusosaamista. Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) edellyttää rautatiekuljetuksiin osallistuvilta VAK -koulutusta, joka on osa tarjontaamme.

Tavoitteet

Koulutus täyttää rautatiekuljetukseen osallistuvalle henkilöstölle Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräyksen ”vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä” vaatimukset koulutukselle.
Koulutus huomioi määräykset, jotka on annettu laissa vaarallisten aineiden kuljetuksesta sekä asetuksessa vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautateillä sekä kansainvälisissä RID-määräyksen koulutusvaatimukset. 
Koulutusta annetaan vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten tarkoittamien tehtävien ja vastuiden mukaisesti. Koulutuksen jälkeen opiskelija tuntee turvallisen aineiden käsittelyn ja hätätilanteen toimintatavat. Opiskelija saa tietoa vaarallisten aineiden vaaroista suhteutettuna mahdolliseen vaarallisten aineiden kuljetus-, kuormaus- ja purkamisonnettomuuden aiheuttamaan tapaturmavaaraan ja altistukseen.        

Sisältö

Koulutus sisältää seuraavia asioita:

  • Perusteet turvalliselle työskentelylle
  • Yleistä vaarallisten aineiden kuljetuksista
  • Vak- onnettomuuksien ennaltaehkäisy 
  • Kuljetusasiakirjat
  • Vak:iin liittyvät liikennöintimääräykset
  • Luokitus ja merkinnät
  • Kuljetettavien aineiden ominaisuudet
  • Toimenpiteet vaarallisten aineen vahinkotilanteessa

Sisältö, painopisteet ja kesto vaihtelevat koulutuskategoriottain (määritelty Traficomin määräyksessä) sekä siitä onko kysymyksessä peruskoulutus vai kertauskoulutus.

Tarkempia tietoja koulutuksesta saat asiantuntijoiltamme.

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi
Luotettava Kumpaani -logo_verkkosivuille.jpg
kiwa certivied iso 9001