Projektit ja hankkeet

Projektit ja hankkeet luovat KRAOn kehitystyön perustan.

KRAO kehittää aktiivisesti toimintaa mm. osallistumalla  kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön, hankkeisiin ja projekteihin.
Kehittämistyössä pyritään hyödyntämään erilaisia rahoituslähteitä, kuten kansallista ja kansainvälistä hankerahoitusta.

Kehittämistyö kohdistuu erityisesti rautatiealan koulutukseen. Kehittämisessä pyritään hyödyntämään uuden teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia.

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi
Luotettava Kumpaani -logo_verkkosivuille.jpg
kiwa certivied iso 9001