Yritys

Kouvolan Rautatie ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO on rautatiealan koulutusta ja työvoimakoulutusta järjestävä koulutuslaitos keskeisessä logistiikan solmukohdassa Kouvolassa. KRAO on Liikennne- ja viestintäviraston Traficomin ja Väyläviraston hyväksymä riippumaton ja neutraali koulutuslaitos.

KRAO on Kouvolan kaupungin kokonaan omistama yritys ja omistajan päätöksen mukaisesti se on voittoa jakamaton. Mahdollinen tulos käytetään rautatiealan koulutuksen kehittämiseen.

KRAO on julkisen valvonnan (oman alan viranomaiset) alainen oppilaitos.

Lue lisää Kelan sivuilta ”Julkisen valvonnan alaisena oppilaitoksena pidetään oppilaitosta, joka on opetusviranomaisten tai oman alansa viranomaisten valvoma tai rahoittama”.

http://www.kela.fi/yksityisten-oppilaitosten-rinnastaminen

 

 
Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi
Luotettava Kumpaani -logo_verkkosivuille.jpg
kiwa certivied iso 9001