KRAOn laatujärjestelmälle on myönnetty tammikuussa 2017 ISO 9001 sertifikaatti. ISO 9001 sertifikaatti on luotettava todistus siitä, että KRAO toimii asiakaslähtöisesti ja toiminnan sekä palveluiden laatua kehitetään järjestelmällisesti. Auditointiraportissa todetaan, että laatujärjestelmä on rakennettu hyvällä otteella ja asenteella, ja sen kattavuus on hyvä. Raportissa kiitosta sai myös KRAOn panostukset koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen kehittämiseen.

KRAOn laadunhallinnan perusajatus on toiminnan jatkuva parantaminen. Toiminnan eri tasoille asetetaan tavoitteet ja suunnitellaan konkreettiset keinot tavoitteisiin pääsemiseksi. Suunnitelmat toteutetaan yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. Saavutettuja tuloksia arvioidaan ja seurataan säännöllisesti. Tulosten perusteella toimintaa kehitetään oikeaan suuntaan.

Jokainen KRAOssa vastaa oman työnsä laadusta. Kun henkilöstö sitoutuu tekemään työnsä hyvin, jolloin myös saadaan aikaan oikeita asioita ja vaikuttavia tuloksia.

KRAOn laatulupaus

Toimintamme lähtökohtana ovat raideliikenteen turvallisuus, asiakkaidemme tarpeet ja heille annetut lupaukset. Tavoitteenamme on tuottaa joustavasti nykyaikaisia, laadukkaita ja vaatimustenmukaisia koulutuspalveluita, joiden avulla luomme lisäarvoa asiakkaidemme toiminnalle ja saavutamme korkean asiakastyytyväisyyden.

Panostamme asiantuntijuuteen ylläpitämällä ja kehittämällä systemaattisesti henkilöstömme osaamista. Tavoitteenamme on reagoida nopeasti, ennakkoluulottomasti ja innovatiivisesti tulevaisuuden muuttuviin tarpeisiin.

Laatu on yhteinen asiamme ja koskee koko toimintaamme. Henkilöstömme on sitoutunut laadun jatkuvaan parantamiseen sekä viranomaissäädösten ja -ohjeiden noudattamiseen. Kehitämme jatkuvasti toimintamme laatua yhteistyössä asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan systemaattisesti.


Kouvolassa 4.1.2021

Kari Tähti, vt. toimitusjohtaja


Asiakkaidemme arvioita koulutustemme laadusta kerätyn asiakaspalautteen perusteella:

                                        

Palauteindeksi 2017
Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi
Luotettava Kumpaani -logo_verkkosivuille.jpg
kiwa certivied iso 9001