KRAOn laatujärjestelmälle on myönnetty tammikuussa 2017 ISO 9001 sertifikaatti. ISO 9001 sertifikaatti on luotettava todistus siitä, että KRAO toimii asiakaslähtöisesti ja toiminnan sekä palveluiden laatua kehitetään järjestelmällisesti. Auditointiraportissa todetaan, että laatujärjestelmä on rakennettu hyvällä otteella ja asenteella, ja sen kattavuus on hyvä. Raportissa kiitosta sai myös KRAOn panostukset koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen kehittämiseen.

KRAOn laadunhallinnan perusajatus on toiminnan jatkuva parantaminen. Toiminnan eri tasoille asetetaan tavoitteet ja suunnitellaan konkreettiset keinot tavoitteisiin pääsemiseksi. Suunnitelmat toteutetaan yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. Saavutettuja tuloksia arvioidaan ja seurataan säännöllisesti. Tulosten perusteella toimintaa kehitetään oikeaan suuntaan.

Jokainen KRAOssa vastaa oman työnsä laadusta. Kun henkilöstö sitoutuu tekemään työnsä hyvin, jolloin myös saadaan aikaan oikeita asioita ja vaikuttavia tuloksia.

Asiakkaidemme arvioita koulutustemme laadusta kerätyn asiakaspalautteen perusteella:

                                        

Palauteindeksi 2017
Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi