KRAOn laatujärjestelmälle on myönnetty tammikuussa 2017 ISO 9001 sertifikaatti. ISO 9001 sertifikaatti on luotettava todistus siitä, että KRAO toimii asiakaslähtöisesti ja toiminnan sekä palveluiden laatua kehitetään järjestelmällisesti. Auditointiraportissa todetaan, että laatujärjestelmä on rakennettu hyvällä otteella ja asenteella, ja sen kattavuus on hyvä. Raportissa kiitosta sai myös KRAOn panostukset koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen kehittämiseen.

KRAOn laadunhallinnan perusajatus on toiminnan jatkuva parantaminen. Toiminnan eri tasoille asetetaan tavoitteet ja suunnitellaan konkreettiset keinot tavoitteisiin pääsemiseksi. Suunnitelmat toteutetaan yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. Saavutettuja tuloksia arvioidaan ja seurataan säännöllisesti. Tulosten perusteella toimintaa kehitetään oikeaan suuntaan.

Jokainen KRAOssa vastaa oman työnsä laadusta. Kun henkilöstö sitoutuu tekemään työnsä hyvin, jolloin myös saadaan aikaan oikeita asioita ja vaikuttavia tuloksia.

Asiakkaidemme arvioita koulutustemme laadusta kerätyn asiakaspalautteen perusteella:

                                               

KRAOn laatulupaus

Toimintamme lähtökohtana ovat asiakkaidemme tarpeet ja heille annetut lupaukset. Tavoitteenamme on tuottaa osaamisperusteisia, laadukkaita ja vaatimustenmukaisia koulutustuotteita ja -palveluita, joiden avulla tuotamme lisäarvoa asiakkaidemme toiminnalle ja saavutamme korkean asiakastyytyväisyyden.

Panostamme asiantuntijuuteen ylläpitämällä ja kehittämällä henkilöstömme osaamista. Kehitämme jatkuvasti toimintamme laatua yhteistyössä asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa. Tavoitteemme on reagoida nopeasti ja ennakkoluulottomasti tulevaisuuden tarpeisiin. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan systemaattisesti.

Laatu on yhteinen asiamme ja koskee koko toimintaamme. Henkilöstömme on sitoutunut laadun jatkuvaan parantamiseen sekä viranomaissäädösten ja -ohjeiden noudattamiseen. 

 

Kouvolassa 27.10.2016

Timo Tiainen, toimitusjohtaja

 

 

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi