Strategia

Toiminta-ajatuksemme on tuottaa asiakaslähtöisiä ja turvallisuutta edistäviä raideliikenteen koulutuspalveluita.

Tavoitteemme on vahvistaa toimintamme joustavuutta ja asiakaslähtöisyyttä kehittämällä digitaalisia ratkaisuja sekä kehittää osaamistamme systemaattisesti toimintaympäristön muutokset ennakoiden ja huomioiden.
Tavoitteemme on tuottaa parasta palvelua taloudellisesti toimien innovatiivisesti, tavoitteellisesti ja yhdessä – toisiamme kannustaen ja arvostaen.

Toimintamme arvot - avoimuus, jatkuva kehittyminen, luotettavuus ja joustava yhteistyö - luovat pohjan KRAOn toiminnalle. Toiminnassamme ne näkyvät seuraavasti:

AVOIMUUS

KRAOssa avoimuus on toiminnan läpinäkyvyyttä, avointa vuorovaikutusta sekä erilaisten näkemysten ja osaamisen arvostamista. Sujuva tiedonkulku, selkeä päätöksenteko ja henkilöstön osallistuminen toiminnan kehittämiseen rakentavat pohjan avoimuudelle. Toimimalla avoimesti vahvistamme asiakkaidemme ja kumppaneidemme luottamusta meihin.

JATKUVA KEHITTYMINEN

Jatkuva kehittyminen on KRAOssa muutosten ennakointia, joustavuutta sekä panostamista toiminnan laatuun. Kehitymme edelläkävijänä yhdessä asiakkaidemme kanssa heidän tarpeidensa mukaisesti. Henkilöstön osaamisen systemaattinen kehittäminen, elinikäinen oppiminen sekä uudistumishalu ovat perustana menestyksellemme.

LUOTETTAVUUS

KRAOssa luotettavuus tarkoittaa sitä, että teemme, mitä lupaamme. Yhtenäiset toimintatavat, toiminnan arviointi sekä jatkuva parantaminen takaavat positiiviset asiakaskokemukset. KRAOn henkilöstön vahva asiantuntijuus tuo lisäarvoa asiakkaidemme ja kumppaneidemme toimintaan.

JOUSTAVA YHTEISTYÖ

Joustavan yhteistyön perustana ovat asiakkaiden tarpeiden ja toiminnan ymmärtäminen sekä ratkaisujen etsiminen yhdessä. Molempia osapuolia hyödyttävien kumppanuuksien perustana ovat luottamus ja keskinäinen arvostus. Hyvä työilmapiiri ja sitoutuminen yhdessä tekemiseen mahdollistavat asetettujen tavoitteiden toteuttamisen.

 

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi
Luotettava Kumpaani -logo_verkkosivuille.jpg
kiwa certivied iso 9001