Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Julkaistu 11.12.2023|Yleinen

KRAO:n asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin ajalla 16.11.-5.12.2023. Vastauksia kyselyyn tuli 11 (vastauspros 8).

Parhaat keskiarvot asteikolla 1-4 saivat väittämät:

  • Koulutuspalvelut ovat helposti saavutettavissa ka 3,6
  • Asiantuntijapalvelut ovat laadukkaita ka 4,0 

Eniten kehittämistä palautteeseen vastanneet näkivät koulutuspalveluiden laadussa (ka 3,5) ja toiminnan joustavuudessa (ka 3,6).

Olen tyytyväinen saamaani palveluun sai hyvän keskiarvon 3,6 (tavoitearvo 3,5).

NPS-luku, Asiakkaiden uskollisuus ja tyytyväisyys, sai arvosanaksi 46.

Kuvituskuva

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä.