Pienimuotoinen kuljettajatoiminta

Kenelle:

Koulutus on tarkoitettu rautatiekiskoilla liikkuvan kaluston kuljettajille. Liikkuminen tapahtuu vaihtotyönä yksityisraiteella tai valtion rataverkolla yhden liikennepaikan sisällä.

Pienimuotoisen kuljettajakoulutuksen sisältö:

Koulutus sisältää perehdytyksen raiteistoon ja rautatieympäristöön, liikennöintiin vaihtotyönä, kuljettajan tehtäviin vaihtotyössä sekä työnopastuksen.

Lisätietoa:

Koulutus suunnitellaan asiakkaan tarpeeseen rataverkon haltijan ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti. Koulutuksen sisältöön vaikuttavat rautatietoiminnan laajuus ja työtehtävät toiminnassa. Koulutukseen voidaan sisällyttää pienimuotoinen kuljettaminen ja vaihtotyö, siirtotyö, kalustonkäytön turvallisuus tai vetokoneen käyttäjä.

Kesto:

Koulutuskohtainen, riippuen koulutuksen sisällöstä

Ennakkovaatimukset:

Toiminnanharjoittaja asettaa ennakkovaatimukset.

Pätevyyden voimassaolo:

Määritetään toiminnanharjoittajan turvallisuusjohtamisjärjestelmässä.

Pätevyyden ylläpito:

Kertauskoulutus toiminnanharjoittajan ohjeessa määritetyin aikavälein

Pyydä tarjous


Kouluttaja:
Keijo Keränen