MORE – Modernit oppimisympäristöt rautatiealan edistäjänä, ”investoinnit” (A80477)

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa innovatiivinen laite-ekosysteemi ja digitaalinen
oppimisympäristö sekä niiden pilotointi yhteistyössä rautatiealan yritysten ja viranomaisten
kanssa alan toiminnan kehittämiseksi. Hankkeen päättymisen jälkeen laite-ekosysteemiä ja
oppimisympäristöä käytetään toimialan yritysten tki-toiminnan kehittämiseksi. Hankkeessa
tutkitaan liikuteltavien junasimulaattoreiden käyttöä uudenlaisen veturinkuljettajien kertaus- ja
täydennyskoulutuksen pilotoinnissa lisäämällä simulaattoreihin autenttiset hallintalaitteet sekä
kehittämällä niille innovatiivinen kuljetusjärjestelmä. Lisäksi hankkeessa kehitetään AR-sovellus
realistiseen rautatiekaluston ja -infran havainnollistamiseen.

Toimenpiteet

Hanke jakautuu kahteen erilliseen pilottikokonaisuuteen, jotka muodostavat yhdessä laajan
digitaalisen oppimisympäristön.

Pilottikokonaisuus I: Simulaattoreiden liikuteltavuuden kehittäminen

 • Kartoitetaan saatavilla olevat hallintalaitteet ja kuljetusjärjestelmät sekä tiedotetaan ja
  raportoidaan eri mahdollisuuksien hyödyistä.
 • Hankitaan kartoitusvaiheessa parhaaksi havaitut autenttiset hallintalaitteet ja
  kuljetusjärjestelmä.
 • Suunnitellaan yhteistyössä osaamisverkoston kanssa laite-ekosysteemin käyttöä pilotoinnissa.
 • Laaditaan julkinen työkalupakki laite-ekosysteemin rakentamisesta ja hyödyntämisestä
  rautatiealan osaamisen kehittämisessä. Huomioidaan laitteiston jatkokehittämistarpeet
  raportoinnissa.

Pilottikokonaisuus II: AR-sovelluksen kehittäminen

 • Kartoitetaan saatavilla olevat AR-sovellukset, laitteistot ja asiantuntijapalvelut sekä tiedotetaan
  ja raportoidaan eri mahdollisuuksien hyödyistä. Sovelluksiin ja laitteistoihin perehdytään
  yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMKin kanssa.
  Hankitaan alusta ja laitteisto AR-harjoitusten suorittamista varten.
 • Suunnitellaan yhteistyössä osaamisverkoston kanssa laite-ekosysteemin käyttöä pilotoinnissa.
 • Laaditaan julkinen työkalupakki laite-ekosysteemin rakentamisesta ja hyödyntämisestä
  rautatiealan osaamisen kehittämisessä. Huomioidaan laitteiston jatkokehittämistarpeet
  raportoinnissa.

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy TKI-ympäristö osaamisverkoston hyödynnettäväksi. Hankkeessa
hankittavan laite-ekosysteemin pilotoinnin tuloksena laaditaan julkinen työkalupakki
innovatiivisen digitaalisen oppimisympäristön rakentamisesta ja hyödyntämisestä
rautatiealan osaamisen kehittämisessä ja vaikuttavuudesta rautatieturvallisuuteen. Uusien
digitaalisten oppimisympäristöjen pilotoinnin avulla saavutettujen tietojen perusteella
vahvistetaan rautatiealan kehittymistä sekä edistetään Kymenlaakson asemaa merkittävänä
rautatiemaakuntana. Viranomaisten, yritysten ja oppilaitosten asiantuntijaverkostot voivat
hyödyntää hankkeen tuloksena syntyvää tietopääomaa omassa kehittämistyössään.

Kuvituskuva

 

Toteutus 1.8.2023 – 31.3.2025
Rahoittava viranomainen
Uudenmaan liitto
Käsittelevä viranomainen
Kymenlaakson liitto


Lisätietoja
Mika Kukkola, Jussi Mäkynen