MORE – Modernit oppimisympäristöt rautatiealan edistäjänä (A80479)

Tavoitteet

Hanke tukee uusien digitaalisten työmenetelmien käyttöönottoa julkisella ja yksityisellä
sektorilla sekä edistää digitalisaation ja sitä hyödyntävien teknologioiden hyödyntämistä.
Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli rautatieturvallisuuden edistämiseksi pilotoimalla
innovatiivista oppimisympäristöä. Uusien simuloitujen teknologioiden hyödyntäminen
pilotoinnissa realistiseen rautatiekaluston ja -infran havainnollistamiseen ilman tarvetta
käydä aidossa rautatieympäristössä pienentää toiminnan riskejä ja päästöjä verrattuna
tuotantoympäristöön sekä optimoi ajankäyttöä.

Pilottitoteutuksen tuloksena kehitetty oppimisympäristö parantaa alueellisesti ja
valtakunnallisesti valmiuksia turvalliseen toimintaan aidossa rautatieympäristössä.
Autenttiset simuloidut oppimisympäristöt lisäävät ymmärrystä eri sidosryhmien keskeisistä
riippuvuussuhteista turvallisuuden ja riskienhallinnan näkökulmasta.

Toimenpiteet

Hanke jakautuu kahteen erilliseen pilottikokonaisuuteen, jotka muodostavat yhdessä laajan
digitaalisen oppimisympäristön.

Pilottikokonaisuus I: Simulaattoreiden liikuteltavuuden kehittäminen

 • Kootaan yhteiskehittämisverkosto.
 • Tutkitaan ja suunnitellaan yhteiskehittämistä tukevan verkoston kanssa hankittujen
  hallintalaitteitten hyödyntämistä rautatieturvallisuutta edistävien pilotointien sisältöjen
  kehittämiseksi rautatieliikenteen harjoittajien toiminnassa. Varmistetaan tuotettavan materiaalin
  kansallisten määräysten mukaisuus sekä huomioidaan alaa koskeva juridiikka ja sääntely.
 • Valmistellaan pilotointi yhdessä projektitiimin kanssa.
 • Toteutetaan pilotoinnit yhteiskehittämiseen osallistuvan paikallisen rautatieliikenteen
  harjoittajan kanssa kehitettyjä laite-ekosysteemejä hyödyntäen.
  Laaditaan yhteiskehittämisverkoston kanssa rautatieturvallisuutta edistävä toimintamalli.
 • Tutkitaan rautatieturvallisuuspoikkeamataajuuden kehittymistä pilotteihin osallistuneiden
  osalta.
 • Raportoidaan pilottien järjestämisen myötä kerätyistä palautteista ja saavutetuista
  tutkimustuloksista.

Pilottikokonaisuus II: AR-sovelluksen kehittäminen

 • Kootaan yhteiskehittämisverkosto.
 • Tutkitaan ja suunnitellaan yhteiskehittämistä tukevan verkoston kanssa AR-harjoitusten
  hyödyntämistä rautatieturvallisuutta edistävien pilotointien sisältöjen kehittämiseksi
  rautatieliikenteen harjoittajien toiminnassa. Varmistetaan tuotettavan materiaalin kansallisten
  määräysten mukaisuus sekä huomioidaan alaa koskeva juridiikka ja sääntely.
 • Valmistellaan pilotointi yhdessä projektitiimin kanssa.
 • Toteutetaan pilotoinnit yhteiskehittämiseen osallistuvan paikallisen rautatieliikenteen
  harjoittajan kanssa kehitettyjä laite-ekosysteemejä hyödyntäen.
  Laaditaan yhteiskehittämisverkoston kanssa rautatieturvallisuutta edistävä toimintamalli.
 • Tutkitaan rautatieturvallisuuspoikkeamataajuuden kehittymistä pilotteihin osallistuneiden
  osalta.
 • Raportoidaan pilottien järjestämisen myötä kerätyistä palautteista ja saavutetuista
  tutkimustuloksista.

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy rautatieturvallisuutta edistävä toimintamalli sekä
yhteiskehittämisverkosto. Yhteiskehittämisverkoston määrittelemä toimintamalli sisältää
käytettävän laiteinfrastruktuurin, osaamispääomaa lisäävän ohjelmistoekosysteemin, merkitykselliset kansallisesti määriteltävät rautatieturvallisuuteen liittyvät parametrit
sekä pedagogiset perusteet niiden käyttöön.

Hankkeessa toteutettavan pilotoinnin tuloksena laaditaan rautatieturvallisuutta edistävä julkinen
toimintamalli rautatiealan osaamisen kehittämiseen innovatiivista digitaalista oppimisympäristöä
hyödyntäen.

Kuvituskuva

Kuvituskuva

 

Toteutus 1.8.2023 – 31.3.2025
Rahoittava viranomainen
Uudenmaan liitto
Käsittelevä viranomainen
Kymenlaakson liitto


Lisätietoja
Mika Kukkola, Jussi Mäkynen