Asiantuntijapalvelut

Tarjoamme asiantuntijapalveluita rautatietoimintoihin liittyen rautateillä toimiville yrityksille ja raiteen haltijoille. Asiantuntijamme tuntevat toimialan ja viranomaisten vaatimukset rautateillä laaja-alaisesti.

Tuotamme asiantuntijapalveluita turvallisuusjohtamisjärjestelmän laatimiseen ja ylläpitoon, turvallisuuden hallintaan, työohjeisiin liittyviin toimintoihin sekä koulutusten ja pätevyyksien hallinnointiin.

Turvallisuusjohtamisjärjestelmä

Rautatieliikenteen harjoittajilla ja rataverkon haltijoilla tulee olla käytössään turvallisuusjohtamisjärjestelmä, jota tulee ylläpitää ottaen huomioon lainsäädännössä tapahtuvat muutokset. Autamme laadinnassa tai laadimme tarvitsemanne turvallisuusjohtamisjärjestelmän yhteistyössä kanssanne.

Turvallisuuden hallintajärjestelmä

Ilmoitusmenettely piirissä olevan yksityisraiteen haltijan tulee laatia turvallisuuden hallintajärjestelmä. Autamme laadinnassa tai laadimme tarvitsemanne turvallisuuden hallintajärjestelmän yhteistyössä kanssanne.

Toimintaan liittyvät työohjeet

Rautateillä toimivat yritykset ja raiteen haltijat tarvitsevat turvallisuustavoitteiden saavuttamiseksi ohjeita. Autamme laadinnassa tai laadimme tarvitsemanne ohjeet yhteistyössä kanssanne.

Koulutusten ja pätevyyksien hallinnointi

Meiltä saat myös täyden palvelun koulutuksen hallinnointiin. Tarjoamme ratkaisut ja palvelut opiskelijahallintaan sekä koulutusten hallintaan. Huolehdimme osallistujatietojen keräämisestä ja hallinnasta sekä pätevyystietojen hallinnasta.

Opiskelijat saavat tarvittaessa neuvontaa opintososiaalisiin etuuksiin liittyen. Edellytysten täyttyessä opiskelijat ovat myös oppilaitoksemme vakuuttamia.