Vaarallisten aineiden kuljettaminen rautatiellä

Kenelle:

Kurssi on tarkoitettu kuljettajille ja vaihtotyötä tekeville henkilöille rautateillä.

Vaaralliset aineet -koulutuksen sisältö:

Vaarallisten aineiden kuljetukset, kalusto ja perusteet turvalliselle työskentelylle, VAK-aineiden ominaisuudet, merkinnät- ja kuljetusasiakirjat, VAK-liikennöimismääräykset ja ohjeet, onnettomuuksien ennaltaehkäisy, varautuminen ja toimenpiteet vaarallisten aineiden vahinkotilanteisiin.

Lisätietoa:

Vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädäntö edellyttää, että kuljetukseen liittyviä tehtäviä suorittavilla henkilöillä tulee olla kuljetuksen turvallisuuden varmistava koulutus tai muu pätevyys tehtävään ja riittävän usein toistuva täydennyskoulutus.

Kesto:

Yksi (1) päivä

Ennakkovaatimukset:

Työsuhde rautatieharjoittajaan

Pätevyyden voimassaolo:

Työnantajan määrittelemä

Pätevyyden ylläpito:

Riittävän usein toistuva (Traficom)

Pyydä tarjous


Kouluttaja:
Kari Tähti