Vaarallisten aineiden kuljettaminen rautatiellä

Kenelle:
Kurssi on tarkoitettu kuljettajille ja vaihtotyötä tekeville henkilöille rautateillä.

Lisätietoa:
Vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädäntö edellyttää, että kuljetukseen liittyviä tehtäviä suorittavilla henkilöillä tulee olla kuljetuksen turvallisuuden varmistava koulutus tai muu pätevyys tehtävään ja riittävän usein toistuva täydennyskoulutus.

Sisältö:
Vaarallisten aineiden kuljetukset, kalusto ja perusteet turvalliselle työskentelylle, VAK-aineiden ominaisuudet, merkinnät-ja kuljetusasiakirjat, VAK-liikennöimismääräykset ja ohjeet, onnettomuuksien ennaltaehkäisy, varautuminen ja toimenpiteet vaarallisten aineiden vahinkotilanteisiin.

Kesto:
Yksi (1) päivä

Ennakkovaatimukset:
Työsuhde rautatieharjoittajaan

Voimassaolo:
Työnantajan määrittelemä

Ylläpito:
Riittävän usein toistuva (Traficom)

Pyydä tarjous


Kouluttaja:
Kari Tähti