Kertauskoulutusohjelmat

Kaikilla rautatiellä liikennöivillä kuljettajilla on oltava voimassa oleva yksikön kuljettamiseen vaadittava kelpoisuus ja pätevyys. Pätevyyksiä ylläpidetään säännöllisten kertaus- ja täydennyskoulutusten avulla.

KRAO järjestää kuljettajille kertaus- ja täydennyskoulutuksia asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Toteutamme koulutukset toiminnanharjoittajan turvallisuusjohtamisjärjestelmän ja rataverkonhaltijan ohjeiden edellyttämällä tavalla.

Osa vakiomallisista kertauskoulutuksista löytyy suoraan koulutuskalenterista. Yrityksenne kertauskoulutustarpeissa ota yhteyttä kouluttajiimme ja laadimme teille tarpeidenne mukaisen koulutuksen.