Vaihtotyö rautatiellä

Kenelle:

Koulutus on tarkoitettu rautatiellä vaihtotyönjohtajan tehtävissä toimiville sekä lisämoduulina kuljettajille. Koulutus tuottaa pätevyyden vaihtotyöhön.

Vaihtotyö- ja ratapihakoulutusten sisältö:

Koulutukseen sisältyy perehdytys liikkumiseen ja työskentelyyn rautatieympäristössä, liikennöinti vaihtotyönä, alueet ja rajat, vaihteet ja käytettävät laitteet, kalusto ja tarkastukset, vetokalusto, turvallinen toiminta ja ohjeistukset. Koulutus koostuu teoriaosuudesta, työnopastuksesta ja osaamisen varmistamisesta (näytöt).

Lisätietoa:

Rautatieturvallisuuteen vaikuttavaa vaihtotyötä tekevältä henkilöltä edellytetään osaamista rataverkon haltijan ja työnantajan ohjeistuksiin. Koulutus voidaan toteuttaa myös osana kuljettajakoulutusta. Koulutus täyttää Väyläviraston osaamisvaatimukset vaihtotyöhön.

Kesto:

Koulutuksen kesto määritellään työnantajan kanssa yhteistyössä. Kokonaiskesto vaihtelee kolmesta viikosta n. kolmeen kuukauteen.

Ennakkovaatimukset:

  • Vähintään 18 vuoden ikä
  • Sujuva suomen kielen taito
  • Työnantajan asettamat terveydentilavaatimukset

Pätevyyden voimassaolo:

Enintään 67-vuoden ikä, terveydentilavaatimusten ja työnantajan asettamien vaatimusten täyttyminen

Pätevyyden ylläpito:

Kertauskoulutus vuosittain

Pyydä tarjous


Kouluttajat:
Mika Kukkola, Jussi Mäkynen, Taisto Puranen