Pedagoginen valmennus näytön vastaanottajille

Kenelle:
Koulutus on suunnattu rautatiealan turvallisuuskoulutusten näyttökokeita vastaanottaville henkilöille.

Lisätietoa:
Koulutukseen liittyvän näytön vastaanottajalla on oltava tarvittava pedagoginen soveltuvuus tehtävän hoitamiseen. Valmennus antaa pätevyyden vastaanottaa koulutukseen liittyviä näyttökokeita. Kuljettajakoulutusten (A ja AB) osalta näytön vastaanottajalla on lisäksi oltava vaadittava viranomaishyväksyntä ja hänen tulee täyttää muut vaadittavat edellytykset.

Sisältö:
Näytön vastaanottajan toimintaa säätelevät säädökset, arviointi, palautteen antaminen, pedagogiikka arvioinnissa ja Traficomiille lähetettävä dokumentaatio.

Kesto:
Kaksi (2) päivää lähi-/etäluentoa ja ennakkotehtäviä

Ennakkovaatimukset:
Pedagoginen osaaminen

Voimassaolo:
Viisi (5) vuotta (Traficomin hyväksyntä)

Ylläpito:
Hyväksyntä viiden (5) vuoden välein

Pyydä tarjous


Kouluttaja:
Kari Palonen