Kuljettajakoulutus

Kenelle:

Koulutus on suunnattu kuljettajalle rautatiellä. Koulutus voidaan toteuttaa lisätodistusluokkaan A, B tai AB (A oikeuttaa liikennöimään vaihtotyössä ja B junaliikenteessä).

Kuljettajakoulutuksen sisältö:

Veturinkuljettajakoulutus koostuu osioista lupakirja ja lisätodistus. Lupakirjaosio rakentuu kaikille saman sisältöisistä teoriaopinnoista ja antaa yleisen ammatillisen tietämyksen. Lisätodistukset jakautuvat rataverkkoon ja kalustoon, jolloin sisällöissä on kurssikohtaisia eroja riippuen siitä, mille rataverkolle ja kalustolle opiskellaan. Lisäksi koulutukseen sisällytetään tilaajan turvallisuusjohtamisjärjestelmän vaatimat aihealueet. Kalustokohtainen lisätodistus voidaan toteuttaa useaan kalustoon koulutuksen aikana.

Lisätietoa:

Veturinkuljettajakoulutuksissa noudatetaan Liikennepalvelulain edellyttämiä pätevyysvaatimuksia. Kuljettajakoulutuksiin hakeudutaan rautatiekuljetuksia tarjoavien yritysten rekrytoinnin kautta. Rautatiekuljetuksia harjoittava yritys valitsee haastattelujen ja testien avulla soveltuvat henkilöt tehtävään, jonka jälkeen valitut henkilöt aloittavat koulutuksen sovittuna ajankohtana. Avoinna olevia hakuja voit seurata rautatiekuljetusyritysten viestinnässä ja työnvälityspalveluita tarjoavien toimijoiden ilmoittelussa.

Koulutus sisältää teoriaosuuden, työnopastuksen ja osaamisen varmistamiset (näytöt). Koulutus antaa luokissa A ja AB Väyläviraston vaatiman pätevyyden myös vaihtotyöhön rautateillä.

Kesto:

Koulutuksen kestoon vaikuttavat koulutettava tehtävän sisältö, tarvittava rataverkon laajuus ja tehtävässä käytettävä vetokalusto. Koulutuksen kokonaiskesto vaihtelee 5 – 9 kk:een (sisältää teoriaa ja työnopastusta).

Ennakkovaatimukset:

  • Vähintään 18 vuoden ikä
  • Sujuva suomen kielen taito
  • Vähintään 2. asteen koulutus
  • Rautatielääkärin myöntämä puoltava lääkärintodistus
  • Rautatiepsykologin myöntämä puoltava soveltuvuusarvio

Pätevyyden voimassaolo:

Lupakirja on voimassa enintään 10 vuotta, mikäli kelpoisuusehdot täyttyvät.

Pätevyyden ylläpito:

Lisätodistusten ja turvallisuusjohtamisjärjestelmän vaatimat pätevyydet ovat voimassa kertaus- ja täydennyskoulutuksilla, edellyttäen voimassa olevaa lupakirjaa. Kysy lisää ylläpidosta asiantuntijoiltamme.

Pyydä tarjous


Kouluttajat:
Mika Kukkola, Jussi Mäkynen, Taisto Puranen