Kuljettajakoulutus

Kenelle:

Koulutus on suunnattu raideliikenteen kuljettajille, ja se voidaan toteuttaa lisätodistusluokkaan A, B tai AB (A oikeuttaa liikennöimään vaihtotyössä, B junaliikenteessä ja AB molemmissa).

Kuljettajakoulutuksen sisältö:

Toimiakseen veturinkuljettajana henkilö tarvitsee lupakirjan ja lisätodistuksen. Lupakirja on osoitus, että henkilöllä on kuljettamiseen tarvittava yleinen pätevyys, ja että kuljettaja täyttää terveydentilaltaan ja psykologisilta ominaisuuksiltaan lain vähimmäisvaatimukset ja on soveltuva kuljettajaksi. Lisätodistus todentaa, että kuljettajilla on kaikki tarvittavat tiedot, taidot ja kyvyt liikennöidä turvallisesti käytettävällä kalustolla ja rataverkolla. Lisätodistuksen kuljettajalle myöntää työnantaja (rautatieliikenteen harjoittaja). Kuljettajalla voi olla yksi tai useampia lisätodistuksia riippuen siitä työskenteleekö hän yhdelle vai useammalle rautatieliikenteen harjoittajalle.

Veturinkuljettajakoulutus koostuu teoriaopinnoista, työnopastuksesta ja osaamisen varmistamisesta. Lupakirjakoulutus koostuu kaikille saman sisältöisistä teoriaopinnoista ja antaa yleisen ammatillisen pätevyyden. Lisätodistuskoulutusta toteutetaan sekä teoriaopintoina että työnopastuksena työpaikoilla, ja se jakautuu rataverkko- ja kalusto-osiin. Lisätodistus rataverkko -koulutus annetaan lähtökohtaisesti Suomen valtion rataverkolle ja lisätodistus kalusto -koulutus voidaan antaa kunkin työssään tarvitsemaan kalustoon tyyppikohtaisesti. Lisäksi koulutukseen voi sisältyä rautatieliikenteen harjoittajan omissa ohjeissaan vaatimia aihealueita. Kuljettajan ammatillinen pätevyys varmistetaan näyttökokein.

Lisätietoa:

Veturinkuljettajakoulutuksissa noudatetaan Liikennepalvelulain edellyttämiä pätevyysvaatimuksia. Kuljettajakoulutuksiin hakeudutaan pääsääntöisesti yritysten rekrytoinnin kautta. Yritykset valitsevat haastattelujen ja testien avulla soveltuvat henkilöt tehtävään, jonka jälkeen valitut henkilöt aloittavat koulutuksen sovittuna ajankohtana. Avoinna olevia hakuja voit seurata yritysten viestinnässä.

Kesto:

Koulutuksen kestoon vaikuttavat koulutettavan tehtävän sisältö ja tehtävässä käytettävä kalusto. Koulutuksen kokonaiskesto vaihtelee 5 – 9 kk:een (sisältää teoriaa ja työnopastusta).

Ennakkovaatimukset:

  • Vähintään 18 vuoden ikä
  • Sujuva suomen kielen taito
  • Vähintään 2. asteen koulutus
  • Rautatielääkärin myöntämä puoltava lääkärintodistus
  • Rautatiepsykologin myöntämä puoltava soveltuvuusarvio

Pätevyyden voimassaolo:

Lupakirja on voimassa 10 vuotta, mikäli kelpoisuusehdot täyttyvät.

Pätevyyden ylläpito:

Lisätodistusten pätevyydet ovat voimassa kertaus- ja täydennyskoulutuksilla, edellyttäen voimassa olevaa lupakirjaa. Kysy lisää ylläpidosta asiantuntijoiltamme.

Pyydä tarjous


Kouluttajat:
Mika Kukkola, Jussi Mäkynen, Taisto Puranen