Pedagoginen valmennus työnopastajille ja teoriakouluttajille

Kenelle:

Koulutus on suunnattu työpaikoilla henkilöstöä kouluttaville ja työtä ohjaaville henkilöille (työnopastajille, kouluttajille ja henkilöstön kehittämiseen osallistuville).

Työnopastajakoulutuksen sisältö:

Koulutus sisältää opintoja työnopastukseen työpaikalla. Opinnoissa tutustutaan työnopastajan rooliin, oppimiseen, opettamiseen ja ohjaamiseen, verkko-opetukseen, perehdyttämiseen ja arviointiin sekä palautteen antamiseen. Koulutuksessa painotetaan työnopastustilanteen suunnittelua, toteutusta ja vuorovaikutusta.

Lisätietoa:

Pedagoginen valmennus kehittää osaamista oman ammattialan ohjaus- ja koulutustehtäviin. Tämä mahdollistaa eri alojen asiantuntijoiden ja ammattilaisten käyttämisen koulutustoiminnassa työpaikalla. Valmennus palvelee tarvetta järjestää koulutusta mahdollisimman lähellä työtä.

Kesto:

Kolme (3) päivää (ennakkotehtäviä verkossa, lähi-/etäopiskelua, välitehtävä)

Ennakkovaatimukset:

Koulutukseen osallistuvalta edellytetään oman alan hyvää ammattitaitoa ja asiantuntemusta, kehitysmyönteisyyttä, sopivuutta pedagogiseen ohjaustehtävään ja omaa halua toimia työnopastajan tehtävissä.

Pätevyyden voimassaolo:

Koulutus on voimassa toistaiseksi.

Pyydä tarjous


Kouluttaja:
Taisto Puranen