Pedagoginen valmennus työnopastajille ja teoriakouluttajille

Kenelle:

Koulutus on suunnattu työpaikoilla henkilöstöä kouluttaville ja työtä ohjaaville henkilöille (työnopastajille, kouluttajille ja henkilöstön kehittämiseen osallistuville).

Työnopastajakoulutuksen sisältö:

Koulutus sisältää opintoja kouluttamiseen työpaikalla. Opinnoissa tutustutaan kouluttajan rooliin, oppimiseen ja opettamiseen, verkko-opetukseen, perehdyttämiseen ja arviointiin sekä palautteen antamiseen. Koulutuksessa painotetaan koulutustilanteen suunnittelua, toteutusta ja vuorovaikutteista opettamista.

Lisätietoa:

Pedagoginen valmennus kehittää osaamista oman ammattialan ohjaus- ja koulutustehtäviin. Tämä mahdollistaa eri alojen asiantuntijoiden ja ammattilaisten käyttämisen koulutustoiminnassa työpaikalla. Opettajavalmennus palvelee tarvetta järjestää koulutusta mahdollisimman lähellä työtä.

Kesto:

Neljä (4) päivää (ennakkotehtäviä verkossa, lähi-/etäopiskelua, välitehtävä)

Ennakkovaatimukset:

Koulutukseen osallistuvalta edellytetään oman alan hyvää ammattitaitoa ja asiantuntemusta, kehitysmyönteisyyttä, sopivuutta opetustehtävään ja omaa halua toimia koulutustehtävissä.

Pätevyyden voimassaolo:

Koulutus on voimassa toistaiseksi.

Pyydä tarjous


Kouluttaja:
Kari Palonen