Ratapihaliikenneohjaaja

Ratapihaliikenneohjaaja

Kenelle:
Koulutus on suunnattu rautatieympäristössä valtion rataverkolla toimiville ratapihaliikenneohjaajille.

Lisätietoa:
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna siten, että se pitää sisällään teoriaopintoja sekä työpaikoilla tapahtuvaa työnopastusta.

Sisältö:
Ratapihaliikenteenohjaajan perustehtävänä on kulkuteiden turvaaminen liikennöinnille sekä ratatyön suojaaminen ja liikennöintiin liittyvien lupien antaminen valtion rataverkon ratapihoilla. Työtehtävässään hän ensisijaisesti varmistaa rautatieliikenteen ja ratatöiden turvallisuuden omalta osaltaan huomioiden tekniset mahdollisuudet ja rautatieliikenteen liikenneviestinnän.

Kesto:
n. 2kk

Ennakkovaatimukset:

Voimassaolo:
Pätevyys on voimassa toistaiseksi

Ylläpito:
Pätevyys ylläpidetään kertauskoulutuksella kalenterivuosittain.

Kouluttajat:
Kari Palonen

Hinta:
Pyydä tarjous

×

Hae sivustolta