Ratatyökoneenkuljettajapätevyys

Kohderyhmä

Ratatyökoneen kuljettajan työt rautatiealueella. Pätevyysvaatimus koskee ratatyökoneen kuljettamista ja käyttämistä rautatiealueella, pois lukien ajoneuvon kuljettaminen työtehtävässä rautatiealueella sekä työkoneiden käyttö laiturialueella tehtävässä työssä. 
 
Henkilöt, jotka tekevät töitä kuljettajalupakirjansa lisätodistuksen (Laki liikenteen palveluista 320/2017) mukaisella kalustolla eivät tarvitse tätä pätevyyttä. Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen tuottaa Väyläviraston julkaisun "Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset" mukaisen Ratatyökoneenkuljettajapätevyyden.
 
Koulutuksen kesto

1 päivä
 
Ennakkovaatimukset

- Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva)
- Työturvallisuuskortti tai vastaava 
- Perusteet rautatiejärjestelmästä (Pera). 

 Voimassaolo

Pätevyys on voimassa viisi (5) vuotta vanhenemisvuoden loppuun.
 
Pätevyyden ylläpito

Ratatyökoneenkuljettajapätevyys uusitaan käymällä koulutus uudelleen.

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi
Luotettava Kumpaani -logo_verkkosivuille.jpg
kiwa certivied iso 9001