Pedagoginen valmennus työnopastajille ja teoriakouluttajille

Pedagoginen valmennus työnopastajille ja teoriakouluttajille

Kenelle:
Koulutus on suunnattu työpaikoilla henkilöstöä kouluttaville ja työtä ohjaaville henkilöille (työnopastajille, kouluttajille ja henkilöstön kehittämiseen osallistuville).

Lisätietoa:
Pedagoginen valmennus kehittää osaamista oman ammattialan ohjaus- ja koulutustehtäviin. Tämä mahdollistaa eri alojen asiantuntijoiden ja ammattilaisten käyttämisen koulutustoiminnassa työpaikalla. Opettajavalmennus palvelee tarvetta järjestää koulutusta mahdollisimman lähellä työtä.

Sisältö:
Koulutus sisältää opintoja kouluttamiseen työpaikalla. Opinnoissa tutustutaan kouluttajan rooliin, oppimiseen ja opettamiseen, verkko-opetukseen, perehdyttämiseen ja arviointiin sekä palautteen antamiseen. Koulutuksessa painotetaan koulutustilanteen suunnittelua, läpivientiä ja vuorovaikutteista opettamista.

Kesto:
4 päivää (ennakkotehtäviä verkossa, lähiopiskelua, välityö)

Ennakkovaatimukset:
Koulutukseen osallistuvalta edellytetään oman alan hyvää ammattitaitoa ja asiantuntemusta, kehitysmyönteisyyttä, sopivuutta opetustehtävään ja omaa halua toimia koulutustehtävissä.

Voimassaolo:
Koulutus on voimassa toistaiseksi

Kouluttajat:
Kari Palonen

Hinta:
Kysy tarjous

×

Hae sivustolta