Vaihtotyö ja ratapihakoulutus

Koulutuksen yleiset periaatteet ja vaatimukset on kuvattu kohdassa Rautatieliikenteen koulutukset.

Tavoitteet

Koulutusohjelma antaa tehtäväkohtaisen pätevyyden vaihtotyöhön sekä vaihtotyönjohtajaksi valitulle kohdennetulle alueelle. Tällöin henkilö voi toimia kulkutien turvaajana ja luvanantajana liikenteenohjaajan alaisuudessa.

Vaihtotyö -koulutusohjelma voidaan kohdentaa valtion rataverkolle tai muulle rataverkolle, jolla tarkoitetaan varsinaisen liikenteenohjauksen (1lk) ulkopuolista valtion rataverkon aluetta tai valtion rataverkkoon liitettyä yksityisraidetta siltä osin kuin yksityisraiteella suoritettavilla liikenneturvallisuustehtävillä on välitöntä vaikutusta liikennöintiin valtion rataverkolla (2lk). Jos raideyhteys on suljettu hyväksytyssä turvallisuusjohtamisjärjestelmässä kuvatulla tavalla valtion rataverkosta, on se sääntelyn ulkopuolista aluetta.

Sisältö

Vaihtotyö -koulutusohjelma suunnitellaan yhdessä tilaajan kanssa, tilaajan tuvallisuusjohtamisjärjestelmän asettamat vaatimukset huomioiden.

Tarkempia lisätietoja koulutuksista saat asiantuntijoiltamme.

 

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi
Luotettava Kumpaani -logo_verkkosivuille.jpg
kiwa certivied iso 9001